Zahlavi

„Jde o velkou příležitost,“ řekl v Dolních Břežanech indický prezident

10. 09. 2018

V rámci své oficiální návštěvy Česka si indický prezident Rám Náth Kóvind o víkendu prohlédl i laserové centrum ELI Beamlines, které označil za „špičkovou infrastrukturu“.

V prostorách výzkumného pracoviště v Dolních Břežanech pak mezi bombajským Tata institutem pro základní vázkum a Fyzikálním ústavem AV ČR došlo k podpisu memoranda o spolupráci, které navázalo na rámcovou dohodu z pátku 7. září 2018 podepsanou na Pražském hradě.

Pracoviště ELI Beamlines, které koordinuje Fyzikální ústav AV ČR a díky svému nadstandardnímu vybavení by mělo představovat novou generaci výzkumných center, představil jeho manažer Roman Hvězda. Poté následovala diskuse, v níž indický prezident projevil velký zájem o spolupráci. „Považuji ho za špičkovou infrastrukturu a potenciál vidím v mnoha oblastech. Jde o velkou příležitost,“ řekl prezident, který zvažuje indickou participaci v ELI formou asociativního členství. Indickou delegaci provázel laserovým centrem místopředseda Akademie věd Jan Řídký a kromě manželky indického prezidenta Savity přijela i velvyslankyně Indie v ČR Narinder Chauhan či náměstkyně ministerstva zahraničních věcí Ruchi Ghanashyam. Bezpečnost návštěvy zajišťovala indická ochranka.

Areálem provázeli indického prezidenta a jeho choť Savitu místopředseda Akademie věd Jan Řídký a manažer ELI Roman Hvězda (oba vpravo)

ELI Beamlines je největším výzkumným projektem v dějinách České republiky. Má mezinárodní rozměr nejen okolnostmi svého vzniku (z velké části ho financuje Evropská unie a je úzce provázané s podobnými centry v Maďarsku a Rumunsku), ale také strukturou svého personálu – přibližně třetina jsou cizinci. Mezi nimi jsou i čtyři vědci z Indie, a to Deepak Kumar Batheja, Sushil Kumar Singh, Praveen Kumar Velpula a Saud Saldukar, o jejichž práci se indická delegace velmi zajímala.

Na závěr pak indický prezident obdržel symbolický dárek v podobě betonového kousku ze základů ELI, zatímco jeho manželka Savita dostala od místopředsedy Jana Řídkého brož vyvinutou speciální technologií na Fyzikálním ústavu. Jde o uměle vytvořený krystal, připravený na moderních scintilátorech. Když na krystal dopadne LED světlo, které je zabudované přímo v dárkové krabičce, nádherně se rozzáří.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislav Pecháček pro ELI Beamlines

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce