Zahlavi

Akademii věd navštívil šachový velmistr a ruský exilový politik Garry Kasparov

22. 02. 2024

Světoznámého šachistu, exilového ruského politika a odpůrce režimu Vladimira Putina přijali v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě předsedkyně Eva Zažímalová a člen Akademické rady David Honys. Akademie byla jedním z několika málo míst, která Garry Kasparov při svém třídenním pobytu v Praze navštívil.

Bývalý šachový velmistr je v současné době jedním z lídrů ruské exilové opozice a aktivně se staví proti válce na Ukrajině. Ve středu 21. února 2024 se setkal s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským.

Svými cestami se snaží získat podporu pro svůj opoziční projekt. „Nejde čistě o politickou věc, má více rozměrů. Podpora ze strany Akademie věd, jako vysoce respektované instituce, je proto pro nás velmi důležitá,“ řekl Garry Kasparov po setkání s předsedkyní Evou Zažímalovou a Davidem Honysem, který má v Akademické radě na starosti mezinárodní spolupráci.

Akademie věd ČR se od počátku ruské agrese na Ukrajině staví na stranu napadené země. Nedávno vyhlásila už druhou výzvu stipendijního programu Researchers at Risk Fellowship otevřenou pro výzkumníky ze zemí ohrožených válečným konfliktem, včetně ukrajinských vědců a vědkyň.  

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Licence Creative Commons Text i fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-1

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-1

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-14

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-14

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-18

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-18

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-23

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-23

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-29

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-29

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-3

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-3

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-30

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-30

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-38

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-38

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-39

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-39

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-4

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-4

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce