Zahlavi

Akademie věd ČR získala Cenu rektora České zemědělské univerzity v Praze

26. 04. 2022

Ocenění pro významné partnerské instituce udílela univerzita při příležitosti oslav 70. výročí svého samostatného působení. Cenu rektora převzal v pondělí 25. dubna 2022 za AV ČR předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran.

Před zraky prorektorů, děkanů jednotlivých fakult a dalších vysokých akademických funkcionářů tvořících čestné kolegium převzali v aule své diplomy noví docenti a doktoři, do funkce byli uvedeni tři nově jmenovaní děkani. Cenu rektora získali emeritní akademičtí funkcionáři a významní partneři České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Akademie věd ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze spolupracují dlouhodobě na mnoha úrovních. Mimo jiné mají doktorští studenti možnost účastnit se studijních programů na pracovištích AV ČR (detaily popisuje Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů z 30. května 2018).

Cena rektora ČZU pro AV ČR
Pavel Baran s Cenou rektora, bronzovou plastikou bohyně Ops

Akademický život pokračuje
„Vymknuta z kloubů, doba šílí,“ poznamenal na úvod svého projevu rektor ČZU Petr Sklenička a Hamletovo prohlášení vzápětí zasadil do optimističtějšího kontextu: „Navzdory tomu akademický život na naší univerzitě ani v celé zemi neživoří. Vysoké školy se dokázaly přizpůsobit a pracovat v nových, mnohem tvrdších podmínkách. Navíc se staly nepostradatelnou strategickou infrastrukturou naší země. Osvědčily se jak v době pandemie, tak při aktuální pomoci ukrajinským uprchlíkům.“

Ke svému kulatému výročí se univerzita rozhodla odměnit nejvýznamnější partnery Cenou rektora v podobě bronzové plastiky bohyně Ops. Putuje do rukou osmi společností a institucí. Vedle Pavla Barana z Akademie věd ČR si stejné ocenění převzali rovněž představitelé Mendelovy univerzity v Brně a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České spořitelny a MONETA Money Bank a společností STROM ŠKODA a ŠKODA Auto. Osmým oceněným je pak firma T-Mobile Czech Republic, která pokrývá celý kampus 5G sítí.  

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: AV ČR (úvodní foto), Česká zemědělská univerzita v Praze

Licence Creative CommonsText uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce