Zahlavi

Veletrh vědy bude také vesmírný a virtuální

13. 05. 2024

Program vědecké události roku se neodehrává jen v hlavním sále. Ve dvou halách můžou lidé neomezeně navštívit více než 100 stánků a bez rezervace se zastavit v Science Pointu. Na „malé“ scéně se za tři dny Veletrhu vědy vystřídá dvacítka vědců s tématy, jako jsou osídlení Marsu, houby všude kolem nebo nové zdroje energie.

Kdo tvrdí, že jsou rostliny nudné a není s nimi zábava? Vědci Botanického ústavu AV ČR ukážou, že rostliny jsou stejně zajímavé jako např. živočichové. Experti z Kriminalistického ústavu Policie ČR zase představí neviditelné svědky zločinu – mikrostopy. A co je „jazyková krajina“, vysvětlí vědci ve stánku Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Veletrh vědy nabídne i virtuální realitu. Třeba s ČEZ můžou zájemci vyrazit na REAKTOUR do Temelína a Dukovan nebo díky IT4Innovations nahlédnout přímo dovnitř superpočítače.

Science Point – vesmír, podcasty i zasTÁVka

Ve vstupní hale Veletrhu vědy vyroste pódiová scéna Science Point, kde se po čtvrthodinách až 45 minutách budou střídat vědci s aktuálními a zajímavými tématy. Na rozdíl od Keplerova sálu, na jehož program je nutné si rezervovat místo, na „malou scénu“ může dorazit kdokoli kdykoli.

Čtvrteční program zahájí Vědecká zasTÁVka. Na pódiu, pomyslné zastávce, se sejde pět nadšených vědců. Řeč bude o léčbě poranění míchy, laserech, primátech, LED světlech i vlivu sociálních sítí a nových technologií na lidskou psychiku. Samozřejmostí je prostor pro dotazy „spolucestujících“ – tedy diváků. Na zasTÁVku naváže přednáška o osidlování Marsu nebo o cestách k novým světům obecněji. Zpátky na zem až pod zem zájemce vezme Miroslav Kolařík s houbami, které jsou – jak dokáže – všude kolem.

Návštěvníci se můžou zúčastnit také natáčení dvou podcastů: jednak CHEMic o vědě a jak o ní dát vědět, a také Podcast Akademie věd Live s podtitulem Věda vs. sci-fi, aneb jak se astrobiologie propisuje na stránky románů.

Nebudou chybět ani současná témata, jak zajistit dostatek (čisté) energie, co dělat se světelným znečištěním nebo jak může umělá inteligence ovlivnit volby do Evropského parlamentu.

Veletrh vědy se koná v PVA EXPO Praha v Letňanech od 30. května do 1. června 2024. Otevřený bude od 10:00 do 18:00.

Kontakt:

Václav Jindřich
Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
jindrich@ssc.cas.cz

TZ ke stažení zde.

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce