Zahlavi

V Českých Budějovicích lidé napočítali 857 druhů zvířat a rostlin

29. 05. 2024

Letošní výzva City Nature Challenge přinesla vynikající výsledky jak ve světě, tak třeba i v Českých Budějovicích. Během čtyř posledních dubnových dní lidé zdokumentovali českobudějovickou přírodu v celkem 2 887 pozorováních a nafotili 857 druhů organismů. S těmito výsledky se České Budějovice umístily na 167. příčce v počtu pozorování a dokonce na 152. příčce v počtu zdokumentovaných druhů, a to z téměř sedmi set měst celého světa.

Do City Nature Challenge se celkem zapojilo 690 měst z 51 zemí ze všech 7 kontinentů. Více než 83 tisíc pozorovatelů vyfotografovalo přes 2,43 milionu organismů, které byly zařazeny do 65 682 druhů. Během akce lidé pozorovali 3940 ohrožených druhů a mnoho dalších vzácných zvířat, rostlin a hub. Mezi nimi byla například modrá mořská hvězdice na korálovém útesu Galapág, největší žijící a kriticky ohrožený druh lemura indri na Madagaskaru, pavouk slíďák jedovatý, živící se ropuchami v Brazílii a dále třeba ohrožená užovka hladká v rakouských Alpách. Zcela nejúspěšnějším městem letošní výzvy byla bolivijská metropole La Paz s neuvěřitelnými 165 839 pozorováními.

Vůbec nejpozorovanějším druhem jak globálně, tak i v Českých Budějovicích byla kachna divoká (33 pozorování). Mezi další nejčastěji focené druhy na území Českých Budějovic pak patřily rozrazil rezekvítek, zvaný bouřka (33), sedmikráska obecná (31), popenec obecný (28) a hluchavka bílá (23), z živočichů to byly kos černý (22), ruměnice pospolná (21) a labuť velká (17). Účastníkům výzvy se v Českých Budějovicích podařilo zachytit i vzácnější a ohrožené druhy, a to zejména v lokalitě Vrbenských rybníků. Mezi ptáky to byli kriticky ohrožený kolpík bílý (vyfocen 4x), polák velký (5x), čejka chocholatá (3x), kvakoš noční (1x), potápka černokrká (3x) či zrzohlávka rudozubá (6x). Mezi vzácnějšími rostlinami pak figurují např. orchidej prstnatec májový (2x), ostřice vyvýšená (5x), ocún jesenní (4x) nebo masožravá vodní rostlina bublinatka jižní (2x).

Budějovičtí pozorovatelé fotografovali také celou řadu invazních druhů. Mezi ně patří např. hmyzí škůdce zavíječ zimostrázový, slunéčko východní, které se v České republice šíří od roku 2006, či ryba slunečnice pestrá, která byla zachycena v nádrži Bagr v lesoparku Stromovka. Z invazních rostlin to byly např. javor jasanolistý, který se rychle a snadno šíří, křídlatka česká, což je kříženec křídlatky japonské a křídlatky sachalinské, který byl poprvé popsán v roce 1983, dále pak netýkavka malokvětá, která je dokonale uzpůsobena k šíření semen a rychlost jejího rozšiřování se může pohybovat až kolem 24 km za rok.

Do výzvy se v Českých Budějovicích zapojilo celkem 80 lidí. Průměrně každý pozorovatel vyfotil 37 pozorování. Zcela nejaktivnějším pozorovatelem byl uživatel „paddingtonfamily“ s 431 pozorováními a 277 zaznamenanými druhy. Gratulujeme k neuvěřitelnému výkonu!

V rámci České republiky se naše město umístilo na 4. místě. V počtu pozorování zvítězil letošní nováček soutěže, Ostrava, s více než 19,5 tisíci pozorování, na druhém místě skončila Praha (19 138 pozorování), třetí bylo Brno (4 169 pozorování). Uherské Hradiště si připsalo 1115 pozorování a Veselsko 385.

City Nature Challenge v Českých Budějovicích organizovalo již po třetí Biologické centrum AV ČR. Je skvělé, že jsme spolu se všemi účastníky mohli přispět k jedinečnému souboru dat pozorování městské přírody a podpořit tak ekologické povědomí a důležitost ochrany našeho přírodního prostředí pro budoucí generace.

Kachna divoká
Kachna divoká, CC BY-SA

Kontakt:

Mgr. Daniela Procházková
referentka publicity, Biologické centrum AV ČR
daniela.prochazkova@bc.cas.cz

TZ ke stažení zde.

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce