Zahlavi

FOTO: Otřesy ve Staré Boleslavi. Jak se měří technická seismicita v kostele

14. 05. 2021

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi „praská ve švech“ obrazně při každé svatováclavské pouti. Nakolik ale praská doslova? Kostel stojí u hlavní silnice a nedaleko autobusového nádraží. Jestli má na jeho konstrukci vliv okolní doprava, zjišťují vědci z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Licence Creative Commons
Text i fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Před dveřmi baziliky vítá novinářskou návštěvu Shota Urushadze, vedoucí Centra experimentální mechaniky, které spadá pod pražský Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Před dveřmi baziliky vítá novinářskou návštěvu Shota Urushadze, vedoucí Centra experimentální mechaniky, které spadá pod pražský Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Cílem vědců je prozkoumat vliv tzv. technické seismicity na historické stavby, jejímž zdrojem může být okolní silniční doprava.

Cílem vědců je prozkoumat vliv tzv. technické seismicity na historické stavby, jejímž zdrojem může být okolní silniční doprava.

Aby zjistili frekvenci a sílu otřesů, instalují odborníci na několik míst baziliky měřicí přístroje. Jde o velmi citlivé akcelerometry, snímače zrychlení, které zachycují i neznatelné pohyby stavby.

Aby zjistili frekvenci a sílu otřesů, instalují odborníci na několik míst baziliky měřicí přístroje. Jde o velmi citlivé akcelerometry, snímače zrychlení, které zachycují i neznatelné pohyby stavby.

Měřiče umisťují na podlahu i do podzemí. Vchod do krypty je označen zábranou, aby do ní někdo nespadl.

Měřiče umisťují na podlahu i do podzemí. Vchod do krypty je označen zábranou, aby do ní někdo nespadl.

Shota Urushadze právě sestupuje dolů do krypty, aby zkontroloval měřicí zařízení. Fotografii přímo z krypty nezveřejňujeme z piety k pohřbeným, kteří v ní již tři sta let spočívají.

Shota Urushadze právě sestupuje dolů do krypty, aby zkontroloval měřicí zařízení. Fotografii přímo z krypty nezveřejňujeme z piety k pohřbeným, kteří v ní již tři sta let spočívají.

Následně raději stoupáme o pár pater výš, až pod střechu.

Následně raději stoupáme o pár pater výš, až pod střechu.

Posledních pár schodů a budeme tam. Kostel je nově zrekonstruovaný a podkrovní prostory jsou skvěle osvětlené.

Posledních pár schodů a budeme tam. Kostel je nově zrekonstruovaný a podkrovní prostory jsou skvěle osvětlené.

Nahoře pod střechou už mají vědci nachystané kufříky s množstvím nejrůznějších kabelů a pomůcek k připevnění měřicích zařízení.

Nahoře pod střechou už mají vědci nachystané kufříky s množstvím nejrůznějších kabelů a pomůcek k připevnění měřicích zařízení.

Na rubu klenby baziliky stojí Jan Bayer, jeden z mužů, kteří instalují akcelerometry.

Na rubu klenby baziliky stojí Jan Bayer, jeden z mužů, kteří instalují akcelerometry.

Snímače pohybů jsou na třech místech – na podlaze kostela, v kryptě pod kostelem a nahoře na vrchní straně kleneb (na snímku).

Snímače pohybů jsou na třech místech – na podlaze kostela, v kryptě pod kostelem a nahoře na vrchní straně kleneb (na snímku).

Celý kostel prošel v letech 1995–2014 nákladnou rekonstrukcí v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.

Celý kostel prošel v letech 1995–2014 nákladnou rekonstrukcí v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.

Shota Urushadze s kolegou Ondřejem Válou řeší správné napojení měřičů na počítač, který bude přijímat naměřená data.

Shota Urushadze s kolegou Ondřejem Válou řeší správné napojení měřičů na počítač, který bude přijímat naměřená data.

Podlahu „zdobí“ množství nejrůznějších kabelů.

Podlahu „zdobí“ množství nejrůznějších kabelů.

Zatímco vědci instalují a kontrolují měřicí zařízení, redaktorka hledá v poněkud strohých prostorách jakoukoli zajímavost. Třeba kousek barokní střešní tašky položený v koutě podkroví.

Zatímco vědci instalují a kontrolují měřicí zařízení, redaktorka hledá v poněkud strohých prostorách jakoukoli zajímavost. Třeba kousek barokní střešní tašky položený v koutě podkroví.

Zespodu jsou klenby kostela krásné a zdobné, svrchu obyčejné cihlové. Na jedné z nich spočívá akcelerometr, jehož umístění zrovna kontroluje Jan Bayer.

Zespodu jsou klenby kostela krásné a zdobné, svrchu obyčejné cihlové. Na jedné z nich spočívá akcelerometr, jehož umístění zrovna kontroluje Jan Bayer.

Tentýž detail z druhé strany

Tentýž detail z druhé strany

Akcelerometr je potřeba vyrovnat na stabilní rovné místo.

Akcelerometr je potřeba vyrovnat na stabilní rovné místo.

Vědecká práce vyžaduje nejen soustředění u počítače, ale také určitou fyzickou zdatnost.

Vědecká práce vyžaduje nejen soustředění u počítače, ale také určitou fyzickou zdatnost.

„Měření proběhne ve dvou večerech – je nutné zamezit pohybu většího počtu osob po kostele, protože citlivé přístroje zaznamenávají všechny vibrace, tedy i chůzi,“ říká Shota Urushadze.

„Měření proběhne ve dvou večerech – je nutné zamezit pohybu většího počtu osob po kostele, protože citlivé přístroje zaznamenávají všechny vibrace, tedy i chůzi,“ říká Shota Urushadze.

Data jsou ve formě čísel a křivek, které zaznamenávají vibrace ze všech pohybů v budově. Výsledky a další měření budou následně vědci zpracovávat několik měsíců.

Data jsou ve formě čísel a křivek, které zaznamenávají vibrace ze všech pohybů v budově. Výsledky a další měření budou následně vědci zpracovávat několik měsíců.

V bazilice vědci měřili už v roce 2018. Tehdy byla na budově kostela patrná trhlina přes celou její délku.

Sestupujeme dolů, naše návštěva v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi se blíží k závěru.

Důležitý je dlouhodobý monitoring. Odborníci z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se proto na místo vracejí opakovaně, provádějí měření a analyzují výsledky.

Text: Leona Matušková, foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také

Aplikovaná fyzika

Vědecká pracoviště

Základní fyzikální zákony jsou v ústavech této sekce východiskem pro výzkum nových struktur a makroskopických vlastností pevných látek, tekutin a plazmatu. Studium mikrostruktury a mikroprocesů otvírá cestu k řešení problémů „materiálových věd“, jako jsou např. vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí, poruchová mechanika a dynamika nebo biomechanika. Modelování prostorově vysoce strukturovaného turbulentního proudění rozličných tekutin, výzkum dynamiky kapalin a plynů biosféry či plazmových technologií jsou často výrazně aplikačně orientované. Studium vysokoteplotního plazmatu se soustřeďuje především na pulsní výkonové systémy a problémy udržení a ohřevu plazmatu v tokamaku. Bádání v oblasti aplikované fyziky má často interdisciplinární charakter a jeho výsledky také nacházejí použití v nejrůznějších oblastech vědy a techniky. Například umělá syntéza přirozené a dobře srozumitelné české řeči je důležitým úkolem v oboru zpracování číslicových signálů. Unikátní přístroje a měřící techniky byly vyvinuty pro spektroskopii a elektronovou mikroskopii živých objektů. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 920 zaměstnanci, z nichž je asi 580 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce