Zahlavi

Český vědec byl jmenován do vedení největšího vědeckého experimentu

17. 02. 2020

Ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR Radomír Pánek se stal jedním ze dvou místopředsedů správní rady Evropského společného podniku Fusion for Energy (F4E), který sídlí v Barceloně. Zároveň Radomír Pánek povede Technický poradní panel této rady. Fusion for Energy (European Joint Undertaking F4E) má za úkol realizovat evropskou část projektu ITER, který je největším vědeckým experimentem na světě.

„Protože v minulosti tyto pozice zastávali pouze reprezentanti hlavních hráčů v oboru, tedy Německo, Španělsko, Británie či Francie, lze to myslím také považovat za uznání toho, že se Česko, resp. Akademie věd dostala v této oblasti výzkumu na vysokou úroveň a je hlavními evropskými i světovými hráči brána velmi vážně,“ říká ke svému zvolení Radomír Pánek, jehož ústav se účastní vývoje několika diagnostických systémů pro zmíněný projekt ITER a provozuje také vlastní experimentální zařízení – tokamak COMPASS.

„Je to opravdu velké ocenění práce Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, mám z toho velkou radost,“ dodává předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

 

Čistá energie pro lidstvo

Cílem projektu ITER je realizace monumentálního zařízení na výrobu „čisté a téměř nevyčerpatelné energie“ (tzv. tokamak), které má za cíl prokázat možnost výroby elektrické energie z termojaderné fúzní reakce. Toto experimentální zařízení, na jehož vybudování se v jižní Francii se podílí celý rozvinutý svět, by již mělo produkovat výkon 500 MW.

Organizace Fusion for Energy realizuje dodávky pro projekt ITER v celkovém rozpočtu kolem 12 miliard eur. V současné době dokončuje v areálu o rozloze 180 hektarů stavbu cca 40 budov včetně reaktorového komplexu, koordinuje vývoj a konstrukci náročných technologických celků jako například obrovských supravodivých magnetů, největší vakuové komory na světě, kryogenních systémů, speciálních diagnostik atd.

Novou předsedkyní této správní rady je Beatrix Vierkorn-Rudolph, která v minulosti působila na německém Spolkovém ministerstvu školství a výzkumu, kde zodpovídala za německé velké výzkumné infrastruktury.

Na titulní fotografii je vidět staveniště tokamaku v jižní Francii
Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: ITER

Přečtěte si také

Aplikovaná fyzika

Vědecká pracoviště

Základní fyzikální zákony jsou v ústavech této sekce východiskem pro výzkum nových struktur a makroskopických vlastností pevných látek, tekutin a plazmatu. Studium mikrostruktury a mikroprocesů otvírá cestu k řešení problémů „materiálových věd“, jako jsou např. vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí, poruchová mechanika a dynamika nebo biomechanika. Modelování prostorově vysoce strukturovaného turbulentního proudění rozličných tekutin, výzkum dynamiky kapalin a plynů biosféry či plazmových technologií jsou často výrazně aplikačně orientované. Studium vysokoteplotního plazmatu se soustřeďuje především na pulsní výkonové systémy a problémy udržení a ohřevu plazmatu v tokamaku. Bádání v oblasti aplikované fyziky má často interdisciplinární charakter a jeho výsledky také nacházejí použití v nejrůznějších oblastech vědy a techniky. Například umělá syntéza přirozené a dobře srozumitelné české řeči je důležitým úkolem v oboru zpracování číslicových signálů. Unikátní přístroje a měřící techniky byly vyvinuty pro spektroskopii a elektronovou mikroskopii živých objektů. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 920 zaměstnanci, z nichž je asi 580 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce