Zahlavi

Z čeho vychází současné pojetí vlastnictví?

03. 10. 2017

V pořadí již čtvrtá slavnostní přednáška z cyklu „Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ se konala 2. října 2017 v pražském paláci Žofín. Profesor Karel Eliáš z Ústavu státu a práva AV ČR, mj. hlavní tvůrce českého občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014, se v ní věnoval především historii a výkladu vlastnického práva.

„Ve zdejší právnické literatuře najdeme za posledních takřka 150 let dvě původní české vědecké monografie o vlastnickém právu. Shodou okolností jsou jejich autory významné osobnosti, které dosáhly i mezinárodního věhlasu a které jsou spjaté s Akademií věd ČR,“ vysvětluje prof. Eliáš s tím, že právní věda má historicky v největší české vědecké instituci své důležité místo. „Výzkum v Akademii věd ČR pokrývá zdaleka nejširší paletu vědních oborů,“ doplňuje předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

Na slavnostní podvečer, jehož se zúčastnili významní činitelé nejen z Akademie věd ČR, ale i vědecko-výzkumné, univerzitní a politické sféry, se můžete podívat on-line na webu České televize. Přednášku Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství uvedl dr. Milan Humlák z Univerzity Palackého, hudební doprovod obstaral sextet SKETY. Příští přednáška se uskuteční na přelomu února a března 2018.


 

Připravil: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Reportáž: Studio OAT

 

02102017_ELIAS_GALL (1)

02102017_ELIAS_GALL (1)

02102017_ELIAS_GALL (10)

02102017_ELIAS_GALL (10)

02102017_ELIAS_GALL (11)

02102017_ELIAS_GALL (11)

02102017_ELIAS_GALL (14)

02102017_ELIAS_GALL (14)

02102017_ELIAS_GALL (15)

02102017_ELIAS_GALL (15)

02102017_ELIAS_GALL (16)

02102017_ELIAS_GALL (16)

02102017_ELIAS_GALL (17)

02102017_ELIAS_GALL (17)

02102017_ELIAS_GALL (18)

02102017_ELIAS_GALL (18)

02102017_ELIAS_GALL (2)

02102017_ELIAS_GALL (2)

02102017_ELIAS_GALL (3)

02102017_ELIAS_GALL (3)

02102017_ELIAS_GALL (4)

02102017_ELIAS_GALL (4)

02102017_ELIAS_GALL (5)

02102017_ELIAS_GALL (5)

02102017_ELIAS_GALL (6)

02102017_ELIAS_GALL (6)

02102017_ELIAS_GALL (7)

02102017_ELIAS_GALL (7)

02102017_ELIAS_GALL (8)

02102017_ELIAS_GALL (8)

Přečtěte si také