Zahlavi

Wolf Prize 2022

19. 08. 2021

Nadace Wolf je vysoce prestižní nadací, která oslavuje a propaguje výjimečné úspěchy v oblasti vědy a umění po celém světě.

Ocenění nadace Wolf v oblasti vědy a umění se každoročně udělují od roku 1978 vynikajícím vědcům a umělcům za jejich úspěchy ve prospěch lidstva bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví nebo politické názory.

Kandidáti na cenu Wolf Prize 2022 mohou být nominováni pouze v jednom z následujících pěti oborů: chemie, matematika, fyzika, zemědělství a architektura.

Výběr laureátů Wolf Prize 2022 provádí mezinárodní výbor pro toto ocenění. Rozhodnutí výboru je konečné a nedá se proti němu odvolat.

Nominace zahrnuje:

  • vyplněný nominační formulář,
  • tři až čtyři doporučující dopisy,
  • současnou fotografii kandidáta,
  • krátký životopis.

Uzávěrka přihlášek: 20. října 2021 ve 23:00 (Izrael).

Odeslání pouze e-mailem na adresu: Office@wolffund.org.il

Nominační formuláře: Sciences Nomination Form, Architecture Nomination Form

 

Obrázek: wolffund.org.il