Zahlavi

Výzva NRP 78 „COVID-19“ vyhlášená GA ČR a SNSF

07. 05. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila 30. 4. 2020 v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.  

Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků:

  • Basic aspects of SARS-CoV-2 biology, pathogenicity and immunogenicity
  • New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention
  • COVID-19 vaccine, drug development and diagnostics
  • Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions

Předpokládaný harmonogram výzvy:

  • vyhlášení výzvy: 30. dubna 2020
  • konec lhůty pro podávání návrhů projektu: 25. května 2020
  • zahájení řešení projektů mezi 18. srpnem a 31. říjnem 2020

Návrhy projektů lze podávat kdykoliv až do 25. května 2020 dle pravidel švýcarské agentury SNSF, která jsou k dispozici zde.

Více informací naleznete také přímo na stránkách GA ČR zde.

 

Zdroj: GA ČR