Zahlavi

Vyhlášení první veřejné soutěže programu IMPAKT, podprogramu 3 - Rozvoj iniciativ v bezpečnostním výzkumu

22. 04. 2020

Dne 7. dubna 2020 vyhlásilo MV ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu.

Podprogram má za cíl podpořit rozvoj internacionalizační iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu s cílem:

 1. zajistit podporu pro mezinárodní projektovou iniciativu etablovaných pracovišť,
 2. zajistit podporu pro posilování institucionálních kontaktů s předními pracovišti v zahraničí,
 3. zajistit adekvátní a efektivní informační zázemí, podporující internacionalizační snahy a vnitřní organizaci komunity.

Jednou ze zájmových tematických oblastí je kyberbezpečnost.

Zaměření aktivit:

 1. Podpora vytváření a udržitelnosti zahraničních partnerství – podpora pro institucionální spolupráci ve formě:
  1. dlouhodobého zajištění přístupu k infrastruktuře zahraničních partnerských institucí a jejího využívání, pokud obdobná infrastruktura není v ČR dostupná (tj. na realizaci výzkumného programu na zahraniční infrastruktuře),
  2. pořádání koordinačních schůzek a ad hoc návštěv za účelem rozpracovávání společných aktivit nejen projektové povahy, zaměřených na produkci společných výsledků.
 2. Podpora komunitních služeb – podpora projektů komunitních služeb specializovaných na bezpečnostní výzkum a zaměřených na:
  1. pořádání sérií plánovacích workshopů k nastupujícím oblastem multidisciplinárního významu nebo k podpoře networkingu pro budoucí výzkumné kolaborace a národní programové iniciativy,
  2. dlouhodobou informační podporu mezinárodní spolupráce
  3. zřízení a provoz informační podpory pro koordinaci významných národních multilaterálních kolaborací zaměřených na účast ve významných mezinárodních grantech.
 • Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců
 • Uchazečem může být pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 3 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory je 100 %

Soutěžní lhůta končí dne 25. května 2020, ve 23:59:59 hodin.
P
odrobnosti k výzvě naleznete zde