Zahlavi

Věda fotogenická 2017

08. 11. 2017

Ulice středověkého města, nebo jen skvrnka na polovodičovém vzorku? Termití voják připravený k obraně kolonie a v roli pěstitele hub? Nejen tyto pozoruhodné motivy uspěly ve čtvrtém ročníku soutěže Věda fotogenická. Vítězné snímky odhalila 3. listopadu vernisáž v Městské knihovně v Praze, kde se během následujících dvou týdnů představí nejen návštěvníkům festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.

První místo podle hlasování odborné poroty v hlavní kategorii Věda fotogenická získal snímek dr. Filipa Domince z Fyzikálního ústavu AV ČR Skvrnka na polovodičovém vzorku. Struktura, jež vznikla, když se z aparatury uvolnilo smítko organického materiálu a dopadlo na vzorek během epitaxního růstu tenkých vrstev průhledných polovodičů na bázi nitridů, překvapivě připomíná ulice středověkého města.


Vítězný snímek Skvrnka na polovodičovém vzorku

Soutěž, do které může zaslat své fotografie kterýkoli zaměstnanec Akademie věd ČR, se dostala i za hranice republiky – fotografie se z evropského kontinentu (výstavy na Slovensku a Chorvatsku) dostaly až do 9000 kilometrů vzdálené Taipeie, hlavního města Čínské republiky. „Výstava představuje práci vědců z jiného úhlu pohledu. Ukazuje vědu i ze stránky estetické, a to i v takových oborech, jako jsou fyzika nebo molekulární biologie,“ uvedla na slavnostním zahájení letošní výstavy předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.


Zleva: předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, autor vítězného snímku Filip Dominec z Fyzikálního ústavu AV ČR, členka Akademické rady AV ČR Markéta Pravdová a ředitel Střediska společných činností AV ČR Tomáš Wencel.

Předsedkyně odborné poroty a členka Akademické rady AV ČR dr. Markéta Pravdová ocenila, že přes skromnější začátky soutěž získává stále větší pozornost: „Rok od roku narůstá počet krásných fotografií.“ Letos jich 89 soutěžících z 27 pracovišť přihlásilo přes dvě stovky.U samotného začátku soutěže stál spolek Věda žije! Společně s ním Vědu fotogenickou organizuje Středisko společných činností AV ČR, jehož ředitel Ing. Tomáš Wencel připomněl, že soutěž má tři praktické výstupy: kromě výstavy, oficiální kalendář Akademie věd ČR a rovněž Fotobanku AV ČR.

Přihlášené snímky soutěží ve dvou kategoriích. V první (Věda fotogenická – hlavní kategorie) se o přízeň poroty ucházejí fotografie s vědeckou tematikou – tj. snímky objektů vědeckého zkoumání, přístrojů používaných k výzkumu, fotografie části živé a neživé přírody, jevů či činností souvisejících s prací zaměstnanců pracovišť AV ČR. V druhé kategorii (Vědci ve fotografii) snímky zaměřené na život vědeckého kolektivu na pracovištích AV ČR, které veřejnosti přiblíží lidskou stránku vědeckého povolání. Nejlepší snímek vybírá on-line rovněž veřejnost na webových stránkách soutěže.

Přehled ocenění

Ceny odborné poroty
Fotografie v kategorii Věda fotogenická

1. místo – Skvrnka na polovodičovém vzorku – Ing. Filip Dominec, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)

2. místo – Spirála života – RNDr. Martin Vohník, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR)

3. místo – Dělá si z nás dlouhý nos? – Mgr. Pavla Růžičková (Archeologický ústav AV ČR, Brno)

4. místo – Termití voják – sečné zbraně, Pěstitelé hub Aleš Buček, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)

5. místo – Tajemný krokodýl z Konga – Mgr. Matej Dolinay (Ústav biologie obratlovců AV ČR)


Fotografie v kategorii Vědci ve fotografii

1. místo – Heliový dech Jan Pavelka (Ústav přístrojové techniky AV ČR)

2. místo – Doma nikdo nebyl… Pavel Lisý (Geologický ústav AV ČR)

3. místo – Pro smítko přes plot – Mgr. Gabriela Vítková, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR)


Ceny Akademické rady AV ČR

1. místo – Polymerní perla – Ing. Petra Peer, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)

2. místo – Les jako Fénix z popela se rodí... – Mgr. Martin Adámek, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR)

3. místo – Na cestě – Mgr. Barbora Veselá (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)


Cena za on-line hlasování

1. místo – MitoŠnek, Mgr. Lukáš Alán, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR), Mgr. Marie Rodinová (1. LF UK)

 Připravili: Viktor Černoch a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Reportáž: Studio OAT