Zahlavi

V4+Japonsko: výzva k podávání návrhů projektů

08. 02. 2021

V návaznosti na podpis Memoranda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), Národním úřadem pro výzkum, vývoj a inovace Maďarska (NKFIH), Národním centrem pro výzkum a vývoj Polské republiky (NCBR), Slovenskou akademií věd (SAV) a Japonskou agenturou pro vědu a technologie (JST) ze dne 23. září 2014 vyhlašují zúčastněné státy výzvu k podávání návrhů projektů ve formátu V4 + Japonsko.

Kompletní znění výzvy je zveřejněno na internetových stránkách Japonské agentury pro vědu a technologie (JST).

Rámcové podmínky výzvy k podávání návrhů projektů včetně vymezení jejího vědně-oborového zaměření, způsobilého formátu řešitelských konsorcií projektů, způsobu předložení návrhů projektů, procesu jejich hodnocení a časového harmonogramu realizace výzvy jsou uvedeny v dokumentu „Joint Call Text for Funding V4-Japan Joint Research Projects".

Návrh projektu koncipovaného ve formátu V4 + Japonsko předkládá vždy výlučně člen řešitelského týmu projektu pocházející z Japonska jménem celého konsorcia. Předložení návrhu projektu provede prostřednictvím elektronického systému e-Rad spravovaného Japonskou agenturou pro vědu a technologie. Aplikační formulář, který japonský člen řešitelského týmu projektu za tento řešitelský tým prostřednictvím elektronické aplikace vyplní, zahrnuje všechny náležitosti návrhu projektu vymezené v rámci Application Form.

V návaznosti na zveřejnění zadávací dokumentace výzvy k podávání návrhů projektů koncipovaných ve formátu V4 + Japonsko Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy specifikuje způsobilé náklady českých účastníků projektů a postup pro prokázání jejich způsobilosti.

Každý český účastník projektu řešitelského týmu projektu předkládaného ve formátu V4 + Japonsko je povinen doložit svou způsobilost předložením vyplněného a podepsaného formuláře Čestné prohlášení (příloha čestného prohlášení ke stažení zde), to nejpozději do 9. dubna 2021 do 10:00 v elektronické podobě na adresu elektronické korespondence aneta.kucerova@msmt.cz a v tištěné podobě na adresu:

Mgr. Aneta Kučerová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje – 31
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Mgr. Anetu Kučerovou na adrese její elektronické korespondence aneta.kucerova@msmt.cz nebo telefonním čísle +420 234 811 524.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Obrázek: Pixabay