Zahlavi

The PASIFIC Programme: 2. výzva pro postdoktorandy s možností stipendia v ústavech Polské akademie věd

29. 09. 2021

Polská akademie věd vyhlašuje v termínu od 15. září do 30. prosince 2021 již druhou výzvu k podávání přihlášek do programu PASIFIC Fellowship, který je spolufinancovaný z programu MSCA COFUND. V tomto roce byla v rámci programu zveřejněna již první výzva, která trvala od 15. března do 30 června 2021.

Program umožní celkem 50 mladým výzkumníkům jakékoliv národnosti strávit dva roky na některém z 69 ústavů Polské akademie věd, či Mezinárodním institutu molekulární a buněčné biologie. Úspěšný kandidát obdrží měsíční příspěvek v přibližné výši 2 500 EUR, případně také příspěvek na rodinu. Dále pak získá až 60 000 EUR na výzkum v rámci svého projektu.

Přihlašovat se mohou výzkumníci s dokončeným doktorandským studiem (či čtyřletou ekvivalentní výzkumnou praxí), kteří však v minulých třech letech nevykonávali v Polsku jejich hlavní výzkumnou aktivitu v součtu více než 12 měsíců. Před odesláním přihlášky je nutné vybrat vhodný ústav Polské akademie a nalézt potencionálního vedoucího, který se zaváže podpořit kandidáta v jeho výzkumu.

Požadavky pro přihlášku a více informací naleznete zde: https://pasific.pan.pl/ 

V případě dotazů se prosím obraťte na e-mail: pasific@pan.pl.