Zahlavi

Středoškolákům začínají roční studentské stáže na pracovištích Akademie věd

13. 02. 2024

Na 37 pracovištích Akademie věd ČR se v letošním jubilejním 20. ročníku projektu Otevřená věda uskuteční celkem 119 stáží. Lektoři si své studenty vybrali z 1481 přihlášek, které přišly od 818 středoškoláků z celé České republiky. Nejvíce mladé lidi již tradičně lákaly lékařské vědy, ale také psychologie, biologie, chemie a fyzika. Nejžádanějšími pracovišti byly Fyziologický ústav, Psychologický ústav, Ústav molekulární genetiky a Ústav jaderné fyziky.

Bezkonkurenčně nejvíce přihlášek přišlo lektorce Heleně Janíčkové z Fyziologického ústavu AV ČR. Vybírat mohla z bezmála osmdesáti. Její výzkumné téma se zabývá expresí a funkcemi nikotinových receptorů. „Receptory budeme zkoumat jak in vitro, tedy v buněčných a neuronových kulturách, tak také in vivo, přímo v různých částech myšího mozku. Zajímat nás bude exprese nikotinových receptorů, tedy to, ve kterých buňkách jsou přítomné,“ zmiňuje vědkyně v upoutávce na stáž.

Na pomyslném druhém místě zájmu studentů byla stáž Kateřiny Chládkové z Psychologického ústavu AV ČR, přišlo jí 52 přihlášek. Studenti se budou pod jejím vedením věnovat tématu Naladění mozku na cizí jazyk pomocí hudby. O velmi zajímavém výzkumu vývoje řeči jsme psali v našem časopise A / Věda a výzkum. Poslechnout si můžete také epizodu podcastu:

Jak to chodí na stáži
Stáž trvá celý kalendářní rok včetně prázdnin a je zdarma. Student ji může absolvovat sám nebo spolu s dalšími dvěma kolegy v malém vědeckém týmu. Minimálně by měl „stážovat“ osm hodin v měsíci, vědecké práci se ale může věnovat i déle, vždy záleží na domluvě s daným lektorem nebo lektorkou.

O stážích Otevřené vědy si nedávno povídala naše podcasterka Jitka Kostelníková s dvěma lektorkami – Irenou Adámkovou z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Markétou Fílovou z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a s absolventem tří stáží Štěpánem Tomkem.

Příběhy mladých absolventů Otevřené vědy si můžete přečíst v různých číslech akademického časopisu A/ Easy (dříve AΩ / Věda pro každého), třeba v článku Přičichnout k vědě nebo Dodo a pan Neuron.  

Stáže se uzavírají vždy v listopadu velkou studentskou konferencí. Podrobnosti o té loňské si můžete přečíst v článku na webu Akademie věd: Středoškoláci představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy.

Všechny potřebné informace lze snadno najít na webu www.otevrenaveda.cz.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Otevřená věda

2botanika

2botanika

3staziste

3staziste

5sociologie

5sociologie

6

6

Konference. 2023. foto_radeklavicka

Konference. 2023. foto_radeklavicka

Přečtěte si také