Zahlavi

Stanovisko k vědeckému poradenství pro evropské politiky během pandemie COVID-19

16. 07. 2020

Skupina hlavních vědeckých poradců Evropské komise (GCSA) ve spolupráci s Evropskou skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích a zvláštním poradcem předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové Peterem Piotem vydala společné stanovisko k poskytování vědeckých rad evropským politikům v boji proti pandemii COVID-19.

Stanovisko obsahuje doporučení pro poskytování vědeckých rad v dobách pandemií, která se vyznačují komplexitou a nejistotou. Při koncipování vědeckých rad by se dle GCSA mělo dbát na multidisciplinární přístup a snahu zohlednit hledisko všech vědních oblastí. Je nezbytné jasně a transparentně komunikovat s veřejností o veškerých nejistotách spojených s dosaženými vědeckými poznatky. Stanovisko poukazuje také na nutnost čelit dezinformacím, které se objevují ve veřejném prostoru. V neposlední řadě text apeluje na jasné rozdělení rolí mezi politiky a vědci spolu s rozdělením zodpovědností za komunikaci s veřejností.

Celý text stanoviska je dostupný zde.

Přečtěte si také