Zahlavi

Spolupráce s Japonskem – možnost podávání návrhů multilaterálních projektů

15. 04. 2019

Multilaterální projekty EIG CONCERT Japan

Od 15. 4. 2019 lze podávat návrhy multilaterálních projektů v rámci aktivity EIG CONCERT Japan. Všechny informace k výzvě jsou k dispozici na webových stránkách aktivity: http://www.concert-japan.eu/spip.php?article69.

Tématem projektů je "Smart Water Management for Sustainable Society".

Uzávěrka pro podání návrhů projektů je 14. 6. 2019.

Do aktivity je mimo AV ČR zapojeno i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Navrhovatelé z pracovišť AV ČR si mohou vybrat, zda budou žádat o finanční podporu české části projektu u AV ČR, či MŠMT. Podmínky každého poskytovatele jsou k dispozici na webových stránkách aktivity (odkaz viz výše).

Projektový návrh předkládá za celé konsorcium vedoucí projektu (principal project leader) prostřednictvím online portálu PT-Outline. Vědecký tým z AV ČR, který v návrhu projektu uvede jako poskytovatele finanční podpory AV ČR, je navíc povinen zaslat na adresu klvanova@kav.cas.cz vyplněný formulář  "Project Proposal Details".

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Alena Klvaňová, klvanova@kav.cas.cz