Zahlavi

Soutěž belgické Královské akademie pro zámořské vědy

29. 04. 2021

Královská akademie pro zámořské vědy v Belgii (Royal Academy for Overseas Sciences of Belgium) vyhlašuje celosvětové soutěžní výběrové řízení na studie zaměřené na rozvojové země. Do soutěže se mohou zapojit všichni bez ohledu na věk (avšak minimálně ukončující doktorské studium) či zemi. Každé dílo oceněné belgickou Akademií v této soutěži má nárok na peněžní odměnu ve výši 2 500 EUR.

Do soutěže mohou být zaslány vědecké a originální disertační práce (či práce na alespoň rovnocenné úrovni) maximálně pět let staré v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině či holandštině. Studie zaslané do soutěže musí být doručeny sekretariátu belgické Akademie v níže uvedených termínech v následujícím formátu: pět papírových dokumentů a jedna elektronická verze. Uchazeči musí připojit k žádosti také abstrakt obsahující ne více než 1 200 slov a svůj životopis.

Pro rok 2022 jsou vyhlášena následující témata:

  • studie o sociokulturních dopadech čínské přítomnosti v Africe nebo v Karibiku během prvních dvou desetiletí 21. století;
  • studie monitorování sucha v polosuchých oblastech;
  • studie proveditelnosti týkající se obnovitelných zdrojů energie pro možné využití ve velkém měřítku v rozvojových zemích.

Své studie související s výše uvedenými tématy mohou zájemci zasílat sekretariátu belgické Královské akademie nejpozději do 1. března 2022.

V roce 2023 budou zájemci moci vybírat z tematických okruhů:

  • studie o vývoji autochtonních náboženských tradic v současném globálním světě;
  • studie o dopadu změn podnebí a/nebo antropogenních aktivit na ekosystémové služby (viz OSN Millennium Ecosystem Assessment) v tropech (studie by se měla zabývat poskytováním, regulací, podporou a/nebo kulturními službami);
  • studie zaměřená na změny biodiverzity související s celosvětovým zásobováním potravinami a vývojem zdraví populací na jihu (venkovské a / nebo městské prostředí).

Své studie související s výše uvedenými tématy mohou zájemci opět zasílat sekretariátu belgické Královské akademie nejpozději do 1. března 2023.

Podmínky soutěže naleznete zde.

V případě dotazů se prosím obraťte na e-mail: contact_raos@kaowarsom.be

Web: http://www.kaowarsom.be