Zahlavi

Sociologická encyklopedie online

15. 12. 2017

Tým prof. Zdeňka Nešpora ze Sociologického ústavu AV ČR sestavil sociologickou online encyklopedii, která byla 14. prosince 2017 spuštěna na adrese encyklopedie.soc.cas.cz. Na prezentaci v Akademickém centru v Praze ji zájemcům představil přímo její autor. „Profesor Zdeněk Nešpor měl výborný nápad využít finance z platformy Strategie AV21 na něco, co by jinak nevzniklo,“ uvedl ředitel Sociologického ústavu AV ČR dr. Tomáš Kostelecký.

Základem internetové encyklopedie je Velký sociologický slovník (1996), Slovník českých sociologů (2013) a Slovník institucionálního zázemí české sociologie (2017). Technické řešení umožňuje fulltextové vyhledávání, encyklopedie obsahuje přes 4500 hesel a 22 000 křížových odkazů. Projekt české Sociologické encyklopedie týmu prof. Zděňka Nešpora vznikl pod hlavičkou Strategie AV21.


Vedoucí autorského týmu Zdeněk Nešpor ze Sociologického ústavu AV ČRZákladem online encyklopedie jsou tři tištěné slovníky. Co je v nové elektronické verzi jinak?
Textově vzato skoro nic, jen jsme opravili tiskové chyby a ve Slovníku sociologů doplnili data úmrtí těch, kteří nás mezitím opustili. O nové texty jsme ale (prozatím) neusilovali, přínos internetové encyklopedie je v něčem jiném. Jednak v přístupnosti, aby uživatelé nemuseli do knihovny, jednak ve vzájemném propojení slovníků křížovými odkazy a několika systémy vyhledávání. Navíc v případě velmi rozsáhlého Velkého sociologického slovníku teprve digitální verze umožňuje jeho plné využití. Každé z více než dvou tisíc hesel obsahuje několik odkazů, bez nichž je výklad obtížně srozumitelný. Na odkazy stačí kliknout, uživatelé nemusí listovat ve dvou objemných svazcích.

Je tím práce ukončena?
Stávající podobu Sociologické encyklopedie považuji za základ, který je ale nutné dále rozvíjet. V případě Velkého sociologického slovníku, který je přeci jen dvacet let starý, by bylo třeba některá hesla aktualizovat. Vedle toho existuje několik dalších aktuálních děl encyklopedické povahy, jež by zvýšila informační potenciál encyklopedie. Webová aplikace je navržena tak, aby šlo tyto slovníky, bibliografie a další pomůcky s malými náklady integrovat. O to bych rád usiloval prostřednictvím Strategie AV21 v nejbližší budoucnosti. Další možností je také vytvoření úplně nového sociologického slovníku, subdisciplinární nebo mezioborové encyklopedie – i takové dílo by šlo do encyklopedie včlenit. Náklady na vytvoření nové kvalitní encyklopedie by však šly do milionů, proto jde spíše o teoretickou možnost do budoucna.

Encyklopedie online je ale dostupná všem zdarma, že?
Kromě vzájemného propojení jednotlivých slovníků a vyhledávání, které není v knižní verzi možné, je hlavní přidanou hodnotou online encyklopedie právě to, že je přístupná všem – kdykoli a odkudkoli, samozřejmě zdarma. Chápu to jako významnou veřejnou službu, kterou Sociologický ústav AV ČR poskytuje.

Proč se v očích veřejnosti sociologie často redukuje na výzkumy veřejného mínění? Může právě spuštěný webový portál pomoci situaci změnit?
O výzkumech veřejného mínění nemůžu říci nic špatného, jde o významnou, byť z podstaty věci vlastně nejjednodušší verzi jedné části sociologie. Jako taková dobře slouží, výzkumy umožňují rychlé a relativně levné získání informací k aktuálním společenským problémům. Umožňují také jednoduchou a srozumitelnou prezentaci výsledků. Nelze je ale přeceňovat právě proto, že tvoří jen malou část empirické sociologie, o sociologii jako celku nemluvě. Porozumět společnosti, jejím institucím, fungování a vývoji pouze na základě výzkumů veřejného mínění prostě nejde. Uživatel Sociologické encyklopedie by si to měl uvědomit, když v hesle „techniky sběru informací“ najde přehled více než deseti různých metod a technik sběru dat, přičemž výzkum veřejného mínění je zmíněn jen v jedné větě. Výzkum veřejného mínění má ovšem v encyklopedii samostatné heslo, stejně jako dalších téměř sedmdesát pojmů z této oblasti. Encyklopedie tak ukazuje šíři sociologického poznání, bohatství, které je v sociologii skryté. Nejde však o samotnou sociologii, alespoň nikoli primárně. Sociologie je věda, která ukazuje bohatost, různorodost a mnohotvárnost společenského uspořádání a ukazuje cesty, jak mu porozumět. Pozváním k tomu může být právě Sociologická encyklopedie.


Ředitel Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký


Autorka
Velkého sociologického slovníku (1996) Alena Vodáková


Olga Vodáková se podílela nejen na Velkém sociologickém slovníku z roku 1996, ale provedla rovněž revizi jeho nové elektronické verze.

Více o historii české sociologické encyklopedistiky naleznete v publikaci, která vyšla v Nakladatelství Academia.

Připravil: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také