Zahlavi

Snímek vzdálených galaxií obdržel titul astrofotografie měsíce dubna

09. 05. 2018

Martin Myslivec zvítězil v tradiční soutěži s fotografií s komplikovaným jménem NGC 3718, Arp 214, NGC 3729, Hickson 56. Zachycené galaxie se nachází daleko za hranicemi naší Sluneční soustavy.

Hned ten nejvýraznější objekt na snímku, s poněkud netradičním tvarem, galaxie NGC 3718, zvaná též Arp 214, je vzdálena přibližně 52 miliónů světelných let. Jedná se pravděpodobně o spirální galaxii, rozervanou interakcí s další spirální galaxií NGC 3729, vzdálenou od ní nyní 150 tisíc světelných let. Tmavé prachové oblaky, vytržené během galaktické srážky, zakrývají oblasti oranžově zářící centrální části galaxie. Spirální ramena jsou silně deformována a jsou tvořena kupami mladých modrých hvězd.

V pravé části snímku, kousek za okrajem modravého spirálního ramene galaxie NGC 3718, nalezneme poněkud menší a slabší skupinku pěti galaxií, které formují tzv. Hicksonovu kompaktní skupinu, zvanou též Arp 322. Tři z těchto pěti galaxií spolu vzájemně interagují a celá skupina je od nás vzdálena více než 400 miliónů světelných let. Dvě galaxie vyzařují též intenzivní radiové záření. Jejich vzájemná interakce se projevuje zářením infračerveným. Do astronomických katalogů byla zařazena v letech 1959 (seznam Vorontsova-Vel'yaminova) a 1966 (katalog Arp).

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR
Foto: Martin Myslivec