Zahlavi

Školící mediační kurz ve francouštině při Université de Lorraine

03. 05. 2021

Université de Lorraine nabízí francouzsky mluvícím zájemcům výcvikový kurz Science & You s cílem popularizovat výzkum a informovat vědce o důležitosti otevírání se veřejnosti.

Výcvikový kurz Science & You má podobu mediačního maratonu a nabízí 15 hodin workshopů pod dohledem dvojic složených z kreativce a mediátora se stejným cílem: popularizovat výzkum a zvyšovat povědomí výzkumných pracovníků o otevření se veřejnosti. Je také místem pro setkání a výměny mezi mladými výzkumnými pracovníky ze všech horizontů. Doktorandi budou před konferencí přivítáni, aby se procvičili v různých mediačních postupech: komiksy, současné divadlo, tanec, objektové divadlo, loutky, únikové hry nebo vyprávění příběhů.

Tato výzva je otevřená všem francouzsky mluvícím doktorandům bez ohledu na oblast jejich výzkumu, národnost nebo zkušenosti s mediací v přírodních vědách.

Z přihlášek bude vybráno 56 mladých výzkumných pracovníků. Kritéria výběru jsou rozmanitost a motivace k účasti. Školení se bude konat v Metách (Metz) ve dnech 14. až 16. listopadu 2021. Vybraní doktorandi budou nadále moci pokračovat v diskutování o otázkách vědecké mediace (bezplatně) během dalších čtyř dnů konference Science & You (od 16. do 19. listopadu 2021).

Ubytování doktorandů bude zajištěno po celou dobu školení a konference.

Výzva k podávání přihlášek je otevřena od 15. dubna do 28. května 2021. Text a další informace naleznete zde.

 

Zdroj: Université de Lorraine