Zahlavi

Škola v přírodě pro učitele

19. 09. 2017

V polovině srpna se v Českém ráji uskutečnil zážitkový Letní vědecký kemp pro učitele základních a středních škol. Akce, která se letos uskutečnila již po čtvrté, je součástí projektu Otevřená věda Akademie věd ČR.

Odborný program si pro účastníky kurzu připravili lektoři z Biologického centra AV ČR, z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK.

Učitelé si vyzkoušeli řadu praktických cvičení a experimentů, které mohou vyzkoušet se svými studenty a žáky v rámci výuky. Při zařazování workshopů do programu organizátoři rovněž dbali na to, aby použitý materiál a pomůcky byly pro školy finančně dostupné.

„Letos jsme kemp rozdělili do tří po sobě jdoucích bloků. První blok byl určen pedagogům s aprobací matematika – fyzika, druhý pedagogům chemie – biologie a třetí blok byl poprvé určen pedagogům prvního stupně základních škol“, shrnuje členění akce hlavní organizátorka Monika Petržílková.

Fyzikáři si vyzkoušeli, jak je možné výuku matematiky a fyziky vzájemně propojit tím, že „fyzika vstoupí do matematiky“, zkusili si, jak využít USB teploměr a mikroskop ve výuce fyziky, dozvěděli se, co mají společného matematika a animovaný seriál Simpsonovi a naučili se nové experimenty, které rozvíjí nejenom fyzikální uvažování dětí, ale i jejich samostatnost a kreativitu. Biologové si zkusili izolovat parazitickou hlístici nebo pitvu housenky, strávili den v přírodní rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském areálu Milovice ve středních Čechách, kde měli možnost mj. vidět a dozvědět se vše o zubrech a praturech. Středoškolskou výuku zakončil blok, který byl určen I. stupni ZŠ.

„Několik let pořádám kurzy pouze pro středoškolské kantory, proto jsem byla hodně zvědavá, jakou odezvu budou mít i u učitelek, které pracují s malými dětmi, u nichž pochopení exaktních věd hravou formou vyžaduje nemalé úsilí a píli právě u jejich kantorek. Jejich nadšení a neutuchající radost z celodenního vytváření různých „hraček“ však předčily mé očekávání. Paní učitelky si zkusily vyrobit fyzikální hračky, které umožňují dětem proniknout do fyzikálních zákonitostí a poznat, že fyzikální zákonitosti využívá v běžném životě opravdu každý, ať si to uvědomuje nebo ne. Zkusily si zajímavé pokusy z botaniky a chemie, přičemž všechny aktivity byly uzpůsobeny dané věkové skupině.“, dodala Petržílková.

Kurzy pro pedagogy

Akademie věd ČR se v rámci projektu Otevřená věda věnuje vzdělávání pedagogů přírodovědných a humanitních oborů. Profesní rozvoj pedagogů je totiž významnou aktivitou, která vede ke zvýšení zájmu a motivaci žáků a studentů k vědecké práci. Školy a jejich učitelé tak hrají důležitou roli při uvádění žáka do oblasti vědy.

Cílem vzdělávání učitelů je dosáhnout posunu ve způsobu výuky daných předmětů tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a jejich odborná materie srozumitelněji interpretována s důrazem na experiment a praktické využití. Učitelé mají možnost obohatit svou výuku o nejnovější trendy ve vědě a zatraktivnit výuku o poutavé a nevšední informace ze zákulisí vědy a práce předních českých vědců.

Připravil: Divize vnějších vztahů – Odbor projektů, grantů a medializace
Foto: Divize vnějších vztahů – Odbor projektů, grantů a medializace