Zahlavi

Rada pro výzkum, vývoj a inovace podpořila nový způsob hodnocení výzkumu 

29. 10. 2018

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém pravidelném zasedání v pátek 26. října 2018, kterého se zúčastnil ministr školství Robert Plaga, schválila nový způsob hodnocení vědeckých výsledků nazvaný Metodika 2017+. Tento přístup by měl více zohlednit kvalitu výzkumu.

„Tento krok přináší zásadní kvalitativní změnu v hodnocení výsledků vědy a výzkumu, který dosud ovládal takzvaný kafemlejnek,“ uvedl po jednání rady místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, který je zároveň místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a o novou metodiku hodnocení se soustavně zasazoval. Princip zmíněného „kafemlejnku“ spočíval v prostém matematickém součtu jednotlivých vědních výstupů bez ohledu na jejich skutečnou kvalitu, takže nejúspěšnější autoři byli ti, kteří nejvíce publikovali. Proti tomuto způsobu hodnocení vědy se ohrazovali jak samotní vědci, tak i veřejnost, ke kritikům dlouhodobě patřilo i vedení Akademie věd.

Vědu musíme hodnotit podle kvality

„Rozhodně nejsem zastácem kafemlejnku, věda se musí hodnotit nikoli podle kvantity, ale kvality,“ uvedla například předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová při nedávném setkání se studenty biomedicínských doktorských programů v prostorách Karlovy univerzity.

V rámci nového hodnocení se budou výzkumné organizace posuzovat ve třech skupinách, a to v rámci vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a potom jako rezortní vědecké organizace a organizace průmyslového výzkumu. Novinkou je hodnocení pomocí pěti základních kritérií, mezi něž patří kvalita výsledků, výkonnost výzkumu, jeho společenská relevance, životaschopnost a koncepce, přičemž se bude přihlížet k postavení výzkumné organizace v celkovém systému. Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu je hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací. 

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR

Na titulní fotografii předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a místopředseda Pavel Baran, kteří patří ke kritikům tzv. kafemlejnku

Související články:

Český a slovenský pohled na roky, které přepsaly historii

Přečtěte si také