Zahlavi

Prestižní francouzskou poctu získala členka Akademické rady

27. 02. 2019

Historička umění Taťána Petrasová převzala na slavnostní ceremonii na Francouzském velvyslanectví v Praze prestižní vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře – Řád akademických palem.

Jde o jedno z nejstarších vyznamenání pro civilní osoby, které se udílí od poloviny 50. let a je určené osobnostem, jež se významně zasloužily o vzdělávání a vědu. Členka Akademické rady AV ČR Petrasová ocenění obdržela ve stupni rytíř.

Taťána Petrasová je uznávanou odbornicí na výtvarné umění 19. století a autorkou mnoha výstav a publikací. Jako editorka se podílela mimo jiné na tisícistránkovém svazku Dějiny umění v českých zemích 800–2000, který zpracovává proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy po současnost a vznikal téměř čtrnáct let.

Taťána Petrasová s Řádem akademické palmy

„Udělení Řádu akademické palmy rytířského stupně mě opravdu potěšilo. Chápu jej jako podporu společného úsilí Akademie věd České republiky, Centre national de la recherche scientifique a Univerzity Karlovy vybudovat v pražském Centre français de recherche en sciences sociales (Francouzský ústav pro výzkum v sociálních vědách) standardní vědecké pracoviště, jako jsou obdobná zahraniční centra CNRS v Berlíně, Neapoli nebo Oxfordu,” řekla Taťána Petrasová. Na hrudi se jí nádherně vyjímala pocta – pozlacená medaile ve tvaru palmových ratolestí, zavěšená na fialové stuze.

Na titulní fotografii přebírá laureátka ocenění od Kulturního rady Velvyslanectví Francie Luc Lévyho

Související články:

Předsedkyně navštívila Ústav dějin umění

Vracíme vám, co vám patří

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR