Zahlavi

Prague's International Researchers community

28. 04. 2021

Spolek Prague's International Researchers community (prg.ai) byl založen roku 2019 skupinou akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky s cílem vytvořit z Prahy evropské centrum umělé inteligence. Jednou z hlavních priorit, jak toho dosáhnout, si určil lákání zahraničních výzkumníků do Prahy. 

S ohledem na tento cíl vede spolek řadu aktivit např. vytvořil příručku pro život v Praze, spustil Slack workspace pod názvem "Prague's International Researchers", který je otevřen výzkumníkům napříč obory nebo navázal spolupráci se Staff Welcome Centrem Univerzity Karlovy. 

Podrobnější informace o spolku a jeho aktivitách nalezente na jeho webových stránkách: prg.ai – Měníme Prahu v evropské centrum umělé inteligence.

Foto: Pixabay