Zahlavi

Pracujte jako hodnotitelé evropských grantů

03. 01. 2020

Máte zájem podílet se na hodnocení žádostí o evropské dotace či veřejné zakázky nebo poskytovat Evropské unii expertní poradenství v oblasti vědy a výzkumu?

 

Evropské instituce kontinuálně přijímají nové odborníky, kteří pomáhají s:

  • Hodnocením projektových žádostí a návrhů na udělení cen a veřejných zakázek
  • Monitoringem grantových smluv či dohod o přidělení veřejných zakázek

Navíc experti svými odbornými názory a radami přispívají k:

  • Přípravě, implementaci a evaluaci evropských programů a utváření evropské vědní politiky

 

Zaregistrovat se do databáze externích expertů EU můžete zde: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Podrobnosti o pracovních podmínkách a odměňování odborníků naleznete zde: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/experts/experts_en.htm