Zahlavi

Pozvánka na online konferenci 27. - 28. května k výročí 30 let CEFRES

20. 05. 2021

U příležitosti oslavy 30 let Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) se bude ve spolupráci s Akademií věd ČR, Karlovou univerzitou a CEFRES konat mezinárodní konference s názvem „Vědění, moc a akademická svoboda v Evropě (a mimo ni)“.

Konference nebude sloužit jen k připomenutí vzniku CEFRESu v roce 1991, kdy napomohl obnovit francouzsko-českou spolupráci a vědecký výzkum ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd, ale také k diskuzi o velkých změnách v akademickém světě z hlediska obnovení vztahů mezi akademickým věděním a mocí i akademické svobody. Konference je organizována všemi zmíněnými institucemi, neboť má také zdůraznit úspěšně probíhající spolupráci v rámci Platformy CEFRES, která vznikla v roce 2014 a jejím cílem je podpořit významný a nadějný projekt francouzsko-českého týmu v získání evropského grantu ERC.

Konference oslavující tuto již tři desetiletí trvající spolupráci se bude odehrávat v hybridní podobě (prezenčně i distančně) ve dnech 27. a 28. května 2021. Program prvního dne se bude odehrávat v angličtině a bude zahájen ve čtvrtek 27. 5. v 17 hodin slavnostním uvítáním proneseným státním tajemníkem pro evropské záležitosti francouzské vlády, Clémentem Beaunem, dále předsedkyní AV ČR, prof. Evou Zažímalovou, ředitelem Ústavu humanitních a společenských věd francouzského národního centra pro vědecký výzkum CNRS, François-Josephem Ruggiuem, rektorem Univerzity Karlovy, prof. Tomášem Zimou, a ředitelem CEFRESu, Dr. Jérômem Heurtaux. Následovat bude debata moderovaná ředitelem Heurtaux na téma „Vědění, moc a akademická svoboda v Evropě (a mimo ni)“, jejíž čestným hostem bude Dr. Michael Ignatieff, rektor a předseda Středoevropské univerzity (Central European University). Uvítání i debaty se budete moci zúčastnit prostřednictvím ZOOM webináře, či ji sledovat na Facebooku CEFRESu.

V pátek 28. května se na konferenci se sejde 26 zástupců akademického a diplomatického světa, bývalí ředitelé a výzkumní pracovníci CEFRES, kteří budou diskutovat o minulosti, přítomnosti a budoucnosti česko-francouzského vztahu v evropském kontextu, o výzvách předávání znalostí a zmezinárodňování. Program se bude odehrávat ve francouzštině a angličtině se simultánním překladem do angličtiny a bude rozdělen do čtyř tematických debat, přičemž první plenární přednášky se zhostí Pierre-Michel Menger, profesor na francouzské Collège de France. Detailní přehled účastníků jednotlivých debat můžete nalézt v programu a zúčastnit se jich opět prostřednictvím ZOOM webináře, či ji sledovat na Facebooku CEFRESu.

 

Zdroj: CEFRES