Zahlavi

Popularizátoři archeologie se mohou hlásit do soutěže Zlatý mamut

23. 10. 2018

Nová soutěž nazvaná Zlatý mamut. Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie hledá své vítěze. Ocenění, které se snaží podpořit zájem o archeologii, letos založil Archeologický ústav v Brně, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie při Masarykově univerzitě. Hlavní cena je spjatá s odměnou 50 tisíc korun.

Cena Zlatý mamut se vyhlašuje ve třech kategoriích, z nichž každou bude garantovat jeden ze zakladatelů soutěže. Hlavní cena je určená nejlepšímu  archeologickému popularizačnímu projektu v hodnoceném roce, Muzejní cena se uděluje za mimořádně zdařilou prezentaci sbírek muzejní povahy (sbírkových předmětů) a obecně hmotného archeologického kulturní dědictví a Studentská cena odměňuje mimořádnou popularizační aktivitu studentů středních a vysokých škol všech stupňů. Projekty je možné přihlašovat přes internetové stránky soutěže do 31. 12. 2018.

Nápad spojit soutěž s nejslavnějším brněnským vystavovaným exponátem vychází z úcty k tradici popularizace archeologických výzkumů a archeologické vědy jako takové, kterou na Moravě založil Karel Absolon. Mamut byl díky úsilí Karla Absolona vytvořen roku 1928 pro Výstavu soudobé kultury, která se konala v Brně na Výstavišti v Pisárkách. Po mimořádném úspěchu v pavilonu Člověk a jeho rod bylo rozhodnuto vystavovat ho trvale a byl proto přesunut do nedalekého pisáreckého parku. Během válečných let se však původní model ztratil, a proto byl roku 1969 postaven nový 3,5 metru vysoký model.

Slavnostní vyhlášení cen se bude symbolicky konat v prostorách, kde je mamut vystavený - v pavilonu Anthropos v brněnských Pisárkách. Záštitu nad oceněním převzala předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, rektor Masarykovy univerzity v Brně  Mikuláš Bek a bývalý ministr kultury České republiky Ilja Šmíd. Mediálním partnerem soutěže se stal časopis Dějiny a současnost.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Archeologický ústav Brno AV ČR