Zahlavi

Poděkování zaměstnancům Akademie věd ČR

23. 11. 2017

Aby se špičková věda mohla dostat co nejrychleji do světa, potřebuje také kvalitní a profesionální zázemí. Šestnáct zaměstnanců, kteří ho dlouhodobě pomáhají vytvářet, ocenila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová ve středu 22. listopadu.

„Vědečtí pracovníci jsou nositeli hlavní náplně Akademie věd‒vědeckého poznání. Svou práci by ale nemohli vykonávat bez podpory kolegů v administrativě, technických a organizačních oblastech. Za to jim patří upřímné poděkování,“ řekla při ceremonii Eva Zažímalová.

Kromě děkovného listu si ocenění odnesli i drobné dárky. Dějiny Akademie věd ČR v obrazech autorů Martina France a Vlasty Mádlové vydané nakladatelstvím Academia a grafický list autora Jana Schickera.

 

Děkovné listy v roce 2017 obdrželi:

Biologické centrum AV ČR

Michaela Krištůfková

Zapojila se do přípravy a správy řady projektů a stala se důležitou součástí zrodu pozdějšího Projektového oddělení Biologického centra.

 

Botanický ústav AV ČR

Alena Dubovská

Pracuje jako vedoucí finanční účtárny. Mimo jiné se stará o účetnictví grantů.

Hana Janderová

Vedoucí Oddělení ekonomiky práce, které řídila až do svého odchodu do penze na podzim 2016.

Marie Kalátová

Působila v letech 1993 až 2017 jako knihovnice třeboňské pobočky knihovny Botanického ústavu AV ČR.

 

Filosofický ústav AV ČR

Jiří Voženílek

Knihovník v knihovně Filosofického ústavu.

 

Kancelář AV ČR

Eva Kubíková

Od roku 2002 převzala kompletní personální agendu Kanceláře AV ČR.

 

Mikrobiologický ústav AV ČR

Běla Hofmanová

V současné době spolupracuje na řešení problémů týkajících se patogenetických mechanizmů automimunitních onemocnění.

Alena Smolová

V Mikrobiologickém ústavu AV ČR působí již více než 22 let jako vysoce kvalifikovaná a spolehlivá laborantka.

Jarmila Jarkovská

Zabezpečuje mikrobiologickou kontrolu bezmikrobních zvířat, např. udržuje chov bezmikrobních myší.

Martina Vančurová

Sekretářka a laborantka, později se začala věnovat rychle rostoucí grantové agendě na Ekonomickém úseku.

Marie Malá

Asistentka ředitele, resp. v té době ředitelky, od roku 2006.

 

Středisko společných činností AV ČR

Irena Navrátilová

Dlouho působila jako ředitelka kanceláře Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Dnes se věnuje zejména prezentaci a popularizaci práce AV ČR.

 

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Jana Tajovská

Finanční účetní ekonomického oddělení.

Stanislav Toncr

Vynikající řidič a odborník na motorová vozidla.

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Ladislava Sobotková

Jako laborantka pracuje už od roku 1960. Především se věnuje přípravě monoklonálních protilátek. Její práce je důležitým mezičlánkem, na kterém do značné míry stojí i vědecké publikace v nejprestižnějších časopisech.

Miloslava Vilhelmová

Odborná garantka kontroly dědičnosti u inbredních linií slepic. Po řadu let zastávala funkci vedoucí chovného zařízení na detašovaném pracovišti v Kolči.

Připravila: Vladimíra Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize věnšjích vztahů, SSČ AV ČR

AV_Děkovné listy-1955

AV_Děkovné listy-1955

AV_Děkovné listy-1977

AV_Děkovné listy-1977

AV_Děkovné listy-1997

AV_Děkovné listy-1997

AV_Děkovné listy-2003

AV_Děkovné listy-2003

AV_Děkovné listy-2009

AV_Děkovné listy-2009

AV_Děkovné listy-2014

AV_Děkovné listy-2014

AV_Děkovné listy-2020

AV_Děkovné listy-2020

AV_Děkovné listy-2025

AV_Děkovné listy-2025

AV_Děkovné listy-2029

AV_Děkovné listy-2029

AV_Děkovné listy-2036

AV_Děkovné listy-2036

AV_Děkovné listy-2040

AV_Děkovné listy-2040

AV_Děkovné listy-2048

AV_Děkovné listy-2048

AV_Děkovné listy-2052

AV_Děkovné listy-2052

AV_Děkovné listy-2056

AV_Děkovné listy-2056

AV_Děkovné listy-2062

AV_Děkovné listy-2062

AV_Děkovné listy-2066

AV_Děkovné listy-2069

AV_Děkovné listy-2078

AV_Děkovné listy-2079

AV_Děkovné listy-2083

AV_Děkovné listy-2096