Zahlavi

Pamětní medaili Jana Patočky obdržel profesor Friedrich Stadler

19. 02. 2016

V rámci Brněnských dnů Ernsta Macha 2016 předal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš pamětní medaili Jana Patočky prof. Friedrichu Stadlerovi z Univerzity ve Vídni, který se dlouhodobě věnuje bádání v oblasti historie a významu tzv. Vídeňského kroužku (včetně jeho předchůdců, zejména Ernsta Macha) jako filozofické a metodologické iniciativy, jež silně zasáhla směřování mnoha intelektuálních směrů ve 20. století. V rámci dnešní slavnostní konference promluvili významní představitelé a vědci, kteří společně s dalšími účastníky uctili památku Ernsta Macha nejen vzpomínkovým aktem, ale také návštěvou jeho rodného domu v Chrlicích.

 

Prof. Stadler je zakladatelem a ředitelem výzkumného centra Institut Wiener Kreis. Na téma Vídeňského kroužku, jeho předchůdců a širší intelektuální historie středoevropského prostoru publikoval dvě knihy, téměř stovku článků a editoval přes třicet monografií. Jeho zájem o dějiny metodologie a vědy ve středoevropském prostředí a specificky o Ernsta Macha a Philipa Franka, kteří jsou svázáni s Prahou a Brnem, ho přirozeně pojí s československými a českými badateli. Již počátkem devadesátých let organizoval kolokvia a publikoval sborníky o významu Československa ve Vídeňském kroužku a jeho spolupráce s Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Filosofickým ústavem AV ČR a Západočeskou univerzitou v Plzni pokračovala i v následujících letech. Tato spolupráce vyvrcholila na jaře roku 2015 konferencí „Vienna Circle in Czechoslovakia“.
 

Brněnské dny Ernsta Macha 2016 zahrnují akce pořádané u příležitosti stého výročí úmrtí významného fyzika a filozofa, chrlického rodáka Ernsta Macha. V dopoledních hodinách 19. února proběhla slavnostní konference za přítomnosti primátora města Brna ing. Petra Vokřála, rektora Masarykovy univerzity doc. Mikuláše Beka, předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše a dalších významných vědců, například prof. Martina Černohorského z Masarykovy univerzity či předsedy učené společnosti ČR prof. Jiřího Bičáka. Témata přednášek byla věnována především mechanice, relativitě a kosmologii, filozofickým otázkám a významu díla Ernsta Macha pro rozvoj techniky.
 

Ernst Mach patří k nejvlivnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století. V průběhu svého života se stal profesorem vyšší matematiky, matematické fyziky a experimentální fyziky, nicméně věnoval se také biologii, lékařské fyzice, fyziologické fyzice, filozofii a pedagogice. Svým přínosem obohatil celou řadu vědeckých oborů a na jeho počest uděluje Akademie věd ČR špičkovým vědcům z oblasti fyzikálních věd Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha.
 

Pořadatelem Brněnských dnů Ernsta Macha je Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity společně s Akademií věd ČR, Učenou společností ČR, Jednotou českých matematiků a fyziků a městskou částí Brno-Chrlice za podpory statutárního města Brna.
 

Foto: Jan Janík, Masarykova univerzita

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

 

Související článek: Pamětní deska Ernsta Macha v Praze