Zahlavi

Pamětní deska Ernsta Macha v Praze

19. 02. 2016

Sté výročí úmrtí významného fyzika i filozofa Ernsta Macha připomněly Evropská fyzikální společnost spolu s Českou fyzikální společností JČMF odhalením pamětní desky na budově dnešního rektorátu Karlovy univerzity. Právě zde byl Ernst Mach v roce 1867 jmenován profesorem experimentální fyziky a následně se stal ředitelem Fyzikálního kabinetu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. „Machovo jméno je dnes zmiňováno zejména ve vědních aplikovaných oborech, v nichž se uplatňují nadzvukové rychlosti, což souvisí s jeho průkopnickými studiemi, jež spadají do období jeho pražského pobytu,“ uvedl předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, který společně s prorektorem Karlovy univerzity prof. Janem Hálou bustu Ernsta Macha slavnostně odhalil.

Poctu teoretickému fyzikovi vzdali svou účastí též zahraniční hosté – prezident Evropské fyzikální společnosti, prezident Rakouské fyzikální společnosti, předseda Slovenské fyzikální společnosti a další, kteří následně vystoupili na semináři v Malém sálu pražského Karolina. Osobnost Ernsta 

mach_deska4
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Macha připomínají též Brněnské dny Ernsta Macha 2016 , na nichž participuje i Akademie věd ČR. Předseda AV ČR Jiří Drahoš v závěru konstatoval, že z dnešního pohledu se Machův přístup k vědecké práci vyznačoval úzkou provázaností základního a aplikovaného výzkumu. „S trochou nadsázky bych řekl, že i Ernst Mach byl jistou inspirací pro novouStrategii AV21 s mottem Špičkový výzkum ve veřejném zájmu, protože není pochyb o tom, že toto heslo dokonale splňoval.“ Připomněl, že na jeho počest uděluje Akademie věd Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách domácím i zahraničním vědcům.

mach_deska3

mach_deska5


Díky pamětní desce z rukou sochaře Jakuba Vlčka se budova rektorátu Karlovy univerzity zařadila mezi historická místa Evropské fyzikální společnosti.

Pozoruhodný příběh a v historii pamětních desek věhlasných osobností nepochybně unikátní se pojí k pamětní desce Ernsta Macha v rodných Chrlicích. Více viz příspěvek prof. Černohorského v AB 10/2013.

-srd-