Zahlavi

Otevřená věda AV ČR hledá lektory studentských stáží

29. 09. 2016

Hledáme nadšené a zapálené lektory studentských vědeckých stáží a zajímavá a inspirativní témata z humanitních, přírodních a technických věd, která stážistům otevřou dveře k vědě a výzkumu.

Chcete se stát lektorem Otevřené vědy Akademie věd ČR 2017? Vyplňte registrační formulář: https://registrace.otevrenaveda.cz/…/staze_registrace_stazi… Registrace pro lektory je otevřena do 6. 11. 2016!

Projekt Otevřená věda je vlajkovou lodí spolupráce Akademie věd České republiky s mladšími generacemi. Už dvanáctým rokem zapojujeme prostřednictvím studentských vědeckých stáží talentované studenty do praktického výzkumu a motivujeme je k volbě vědecké kariéry.

V roce 2017 bude otevřeno 100 vědeckých stáží pro studenty středních a vysokých škol z celé ČR. Stáže budou probíhat na pracovištích Akademie věd, lektorem se může stát zaměstnanec vědecko-výzkumné instituce AV ČR.

Více informací naleznete na http://www.otevrena-veda.cz/nabidka-stazi/pro-lektory.html.