Zahlavi

Odešla osobnost experimentální botaniky Bohdan Slavík

15. 08. 2018

Ve věku 93 let zemřel 1. srpna 2018 zemřel dlouholetý pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR Bohdan Slavík. Odborník na vodní režim rostlin patřil k významným osobnostem zakladatelské generace ústavu.

Bohdan Slavík se narodil 30. října 1924 v učitelské rodině v Hradci Králové. Po skončení druhé světové války studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na které získal doktorský titul RNDr. v oboru rostlinné fyziologie a anatomie.

Po studiích spojil svou vědeckou dráhu s Československou akademií věd. Nejdříve působil v oddělení fyziologie a genetiky rostlin Biologického ústavu ČSAV, kde se specializoval na vodní režim rostlin. Tento obor zahrnuje fyziologii příjmu a výdeje vody, regulaci jejího obsahu v buňkách, vliv nedostatku vody na fotosyntézu a podobná témata důležitá pro základní výzkum i pro zemědělství.V roce 1962 přešel do nově založeného Ústavu experimentální botaniky ČSAV. Zde pokračoval ve studiu vodního režimu rostlin a do konce osmdesátých let minulého století vedl oddělení vodního režimu a fotosyntézy.

Původní vědecké články i monografie
Bohdan Slavík publikoval přes 80 původních vědeckých článků a byl autorem či spoluautorem 12 odborných monografií. Zásadní příručka Metody studia vodního provozu rostlin, vydaná česky roku 1965, se později dočkala i překladu do angličtiny. Jeho celoživotní práci ocenilaAkademie věd ČR v roce 2014 čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Spolupracovníci Bohdan Slavíka vzpomínají na jeho metodickou pečlivost, ale i technickou zručnost. Ta přišla v éře socialismu velice vhod, protože mnoho vědeckých přístrojů vyráběných v západních zemích bylo prakticky nedostupných. Badatelům tedy často nezbývalo nic jiného, než si je navrhnout a zkonstruovat svépomocí.

„V nouzi doby byl Bohdan Slavík autodidaktikem, který dovedl nakreslit technické schéma, nebál se pospojovat dráty. Mnoho jeho zařízení a přístrojů po domácku vyrobených vyhovovalo požadovaným funkcím. Týkalo se to i zařízení ústavního využití jako vlastní výroby klimaboxů. Jen nadšení nám ale nestačilo, vedeni Bohdanem, stali jsme se i amatérskými studenty klimatizace, fytotroniky,“ vysvětluje Jan Krekule z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

V době studené války, kdy byla Evropa rozdělena „železnou oponou“, nebylo pro české vědce snadné zůstat v kontaktu se světovou vědou. Zásluhou Bohdana Slavík se to rostlinným biologům navzdory překážkám přece jen dařilo.

Roku 1959 stál u zrodu mezinárodního odborného časopisu Biologia Plantarum a mnoho let pracoval jako jeho výkonný redaktor. Roku 1965 zorganizoval první mezinárodní konferenci o vodním stresu u rostlin, v letech 1965–1974 se jako výzkumník i koordinátor účastnil Mezinárodního biologického programu. S kolegy se ochotně dělil o cenné poznatky ze zahraničních stáží.

Bohdan Slavík byl vědec se širokým rozhledem. Kromě rostlinné fyziologie se vyznal v botanice a ekologii, rozsáhlé znalosti měl v matematice, fyzice či technických oborech. Zajímal se také o vesmír, historii, kulturu a jazyky. Navíc to byl charismatický společník, kterému nechyběl nadhled, vstřícnost ani smysl pro humor.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Čestné oborové medaile

Přání i poděkování Bohdanu Slavíkovi k devadesátinám

Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, ve spolupráci s Janem Kolářem, Ústav experimentální botaniky AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR