Zahlavi

Obhajoba mého života

09. 03. 2018

Osobnosti české biologie vypravily v Lannově vile v pražské Bubenči na cestu ke čtenářům publikaci Apologia vita mea o životních osudech profesora Karla Beneše. Významný český biolog, který se věnoval rostlinné anatomii a cytologii, dlouhodobě působil v Ústavu experimentální botaniky ČSAV a významně se zasloužil o vznik Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Knihu vydala Jihočeská univerzita v edici Episteme a vedle autobiografické části Apologia pro vita mea (Omluva mého života), kterou sepsal Karel Beneš, obsahuje také vzpomínky rodiny, studentů, přátel a kolegů – například doc. Jana Krekuleho z Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Nechybějí ani ukázky vědeckých a teologických prací. Jak uvádí editorka knihy a první doktorandka Karla Beneše Jana Opatrná, kniha je memoárová pouze zdánlivě – obsahem balancuje na pomezí odborné publikace a živého svědectví o člověku a době.


Jan Krekule z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a editorka knihy Jana Opatrná

Profesor Karel Beneš (1932–2006) patřil mezi průkopníky české rostlinné histochemie, když v Ústavu experimentální botaniky ČSAV (později AV ČR) řešil problematiku aplikace na živočišných objektech vypracovaných metod pro průkaz aktivity důležitých enzymů v rostlinných pletivech. Jako první na světě provedl a publikoval důkaz kyselé fosfatázy u rostlin. Jeho stěžejní téma představovalo studium diferenciace buněk v meristémech. Byl skvělý a přesný experimentátor.

Po rozdělení Ústavu experimentální botaniky AV ČR odešel do Českých Budějovic, kde vyučoval na Vysoké škole zemědělské. Jako vynikající pedagog se studentům intenzivně věnoval a předal jim nejen vědomosti, ale i základy pro logické myšlení a uchopení odborných problémů. Významně se podílel na vybudování Jihočeské univerzity, kde kromě Přírodovědecké fakulty přednášel i na Teologické fakultě – konkrétně kurzy zabývající se metodologií a filozofií vědy. Dlouhou dobu byl rovněž členem prezídia Křesťanské akademie.


Ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer poznal Karla Beneše jako ryzího člověka, krystalickou bytost, ve které navždy zůstal šumavský kluk z Prachatic, hluboce věřící s přísnými mravními nároky na sebe i své bližní, s osobitým smyslem pro humor, ale též s bytostnou potřebou brát starosti celého světa na svoji hlavu.“

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jan Kolář, Ústav experimentální botaniky AV ČR