Zahlavi

OSN zveřejnila plán zaměřený na zotavení se z pandemie COVID-19

03. 12. 2020

Pandemie COVID-19 odhalila silné globální nerovnosti, křehkost systému a neudržitelné postupy, které zesílily dopad této krize. To, jak se povede z této pandemie zotavit, bude záviset na řadě faktorů, mezi něž patří např.: posílení systému zdravotní péče, ochrana ekonomických příležitostí, podpora sociální ochrany, posílení mnohostranné spolupráce a sociální soudržnosti. Ve světle všech těchto potřebných opatření se zde naskýtá historická příležitost zahájit transformační změny potřebné k dosažení lepší budoucnosti nastíněné v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030. Právě věda představuje nástroj, který může napomoci zajistit spravedlivější a udržitelnější budoucnost pro všechny.

Celé znění zprávy OSN naleznete na tomto odkazu: UN Research Roadmap for the COVID-19 Recovery

Zdroj: International Science Council - Press Release 

Přečtěte si také