Zahlavi

Nový parazitologický pavilon se zaměří i na vysoce infekční viry

29. 06. 2016

Sedm laboratoří, 16 pracoven vědců, přednáškový sál, moderní technické zázemí a speciálně zabezpečená laboratoř pro výzkum vysoce patogenních virů a parazitů vzniklo v nově vybudovaném parazitologickém pavilonu v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Otevření pavilonu, který se nachází v akademickém areálu na Branišovské ulici, se 28. června 2016 zúčastnili vrcholní představitelé Akademie věd ČR.

V Parazitologickém ústavu BC AV ČR vzniklo v posledních letech nejvíce nových laboratoří v jeho historii – a nové prostory s moderním vybavením umožní další rozvoj výzkumu zejména v oblasti molekulární parazitologie. Působit zde bude na 60 vědeckých pracovníků, postdoktorálních vědců a studentů. „Výzkumné týmy se zabývají jednobuněčnými parazity, kteří velmi negativně ovlivňují životy lidí žijících převážně v tropických a subtropických oblastech zeměkoule. Za použití nejmodernějších metod molekulární biologie a genetiky charakterizujeme jedinečné buněčné procesy těchto parazitů. Cílem je jim hluboce porozumět, aby výsledky mohly být využity pro vývoj nových léčiv a vakcín,“ uvedla parazitoložka Alena Panicucci Zíková.

K rozvoji parazitologického a virologického výzkumu přispěje také výzkumná laboratoř s vysokou úrovní zabezpečení BSL-3, která umožňuje vědcům pracovat s infekčními viry a patogeny ohrožujícími lidské zdraví s cílem pokroku v prevenci a léčbě nemocí. V nové laboratoři budou vědci zkoumat zejména klíšťovou encefalitidu a virus Zika. „Předmětem výzkumu jsou především viry přenášené komáry a klíšťaty, z nichž některé spadají mezi i pro člověka vysoce riziková infekční agens. Dále provádíme výzkum týkající se viru vztekliny a plánujeme rozšíření výzkumu i na další exotické a importované virové nákazy,“ vysvětlil Daniel Růžek, vedoucí laboratoře arbovirologie, jež se aktuálně podílí i na testování potenciálních antivirových látek proti viru zika a viru klíšťové encefalitidy.

DANIELA PROCHÁZKOVÁ,
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.