Zahlavi

Nová zpráva mezinárodní organizace ALLEA věnující se úpravám genomu zacílených na zlepšení plod

06. 11. 2020

Na konci října 2020 byla zveřejněna nová zpráva ALLEA s názvem „Genome Editing for Crop Improvement.“ Od rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2018, které zařadilo plodiny s upraveným genomem pod legislativu Geneticky modifikovaných organismů (GMO), vede vědecká komunita vášnivé debaty o budoucnosti těchto nových šlechtitelských technik. Nově vydaná zpráva předkládá aktuální stav vědeckých důkazů v tomto odvětví a zkoumá cesty k harmonizaci právních předpisů EU s nejnovějšími poznatky, a to se zřetelem k společenským a etickým aspektům.

Plné znění uvedené zprávy naleznete na tomto odkazu: ALLEA Report

 

Přečtěte si také