Zahlavi

Nová možnost spolupráce s JV Asií

04. 06. 2019

Díky zapojení AV ČR do aktivity SEA-Europe JFS budou mít od 25. 6. 2019 do 18. 10. 2019 vědecké týmy z pracovišť AV ČR možnost podávat návrhy na multilaterální projekty spolupráce zaměřené na tematické oblasti "Integrated Water Resource Management", "Nanotechnologies" a "Infectious Diseases"

Návrh projektu musí být podán konsorcii tvořenými minimálně třemi vědeckými týmy ze zemí zapojených do aktivity SEA-Europe JFS, přičemž zapojeny musí být vždy týmy z Evropy i JV Asie.    

Bližší informace k aktivitě SEA-Europe JFS včetně přehledu participujících zemí jsou k dispozici na těchto webových stránkách: https://www.sea-eu-jfs.eu/.