Zahlavi

Nanoškola 2017 pro talentované zájemce o chemii, fyziku a biologii

18. 08. 2017

Již po osmé otevírají vědci z Ústavu Fyzikální chemie J. Heyrovského před koncem prázdnin své laboratoře a učebny středoškolským zájemcům o chemii, fyziku a biologii. Od 21. do 25. srpna se tři desítky středoškoláků stanou na týden posluchači prázdninové školy na téma nanomateriály a nanotechnologie, v rámci které se prostřednictvím ukázek praktických měření v laboratořích, workshopů a exkurzí seznámí se zajímavými vědeckými tématy, který ústav řeší. 

Série přednášek nabídne například pohled do problematiky přípravy nanomateriálů pro různé technologické procesy včetně ochrany životního prostředí a památek (např. zeolity, TiO2, nanočástice kovů), či nanomateriálů na bázi uhlíku využitelných v elektronice, energetice aj. oborech. Prostřednictvím desítky praktických měření v laboratořích (např. elektronový mikroskop; různé lasery; mikroskopie AFM; analýza dechu metodou hmotnostní spektrometrie SIFT-MS; příprava a charakterizace nanočástic stříbra aj.) se posluchači školy seznámí se zajímavými moderními metodami, jejich přístrojovou technikou a odborníky, kteří v těchto oborech vědecky pracují a bádají.

"Naším cílem je představit některé obory fyzikální chemie, a směrovat tak středoškoláky nadané na přírodní vědy ke studiu fyzikálních a chemických oborů na vysoké škole a u některých potom i ke kariéře vědce. Z každé letní školy se nám jich po prázdninách několik objeví v našem ústavu na stážích", vysvětluje záměr, proč školu každoročně ústav pořádá právě pro středoškoláky, Michal Fárník, zástupce ředitele pro vzdělávání.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR a Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Foto: Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Tisková zpráva zde
Program zde