Zahlavi

Možnosti spolupráce AV ČR s Vojenským technickým ústavem

12. 05. 2017

Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová navštívila v doprovodu člena Akademické rady AV ČR prof. Michala Haindla Vojenský technický ústav, s. p. (VTÚ) v Praze Kbelích. Generální ředitel VTÚ dr. Jiří Protiva hosty seznámil s historií pracoviště a představil hlavní výzkumné směry a projekty, kterými se VTÚ zabývá. Ústav pracuje především pro Armádu ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Integrovaný záchranný systém ČR. Ročně podnik realizuje na dvě stovky projektů. Mezi ty klíčové patří projekty související s integrací řízení civilního a vojenského letového provozu a leteckého průzkumu. VTÚ se také zaměřuje na problematiku robotických systémů, pozorovacích a monitorovacích kompletů a vývoj bezpilotních letadel.

Předsedkyně AV ČR prof. Zažímalová představila novou výzkumnou platformu AV ČR Strategie AV21. Ta se zaměřuje na multidisciplinární výzkumné projekty s přímými aplikačními výstupy, a právě tady vidí prof. Eva Zažímalová možnosti budoucí spolupráce obou institucí. „Ani jsem si neuměla představit, kolik styčných bodů můžeme v naší výzkumné práci najít, takže věřím, že spolupracovat budeme a těším se na to," uvedla prof. Eva Zažímalová po setkání.

„Pro mne to byla velmi příjemná návštěva, s velmi zajímavým základem pro budoucí spolupráci, kterou už jsme s paní předsedkyní AV ČR prakticky nalezli," zhodnotil setkání ředitel VTÚ Jiří Protiva.

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a Evropské unii.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová