Zahlavi

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek v dialogu s vědci

01. 11. 2016

V úterý 1. listopadu 2016 se místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek sešel s českými i zahraničními zástupci akademické obce a průmyslové sféry. Diskuzní setkání s názvem „Vše, co jste kdy chtěli vědět o vědě, výzkumu a inovacích v České republice a báli jste se místopředsedy vlády zeptat“ v pražské vile Lanna zorganizovalo centrum EURAXESS Czech Republic při Akademii věd České republiky v rámci projektu „Networking pro výzkumníky“.

 

"Toto setkání považuji za velmi přínosné a užitečné, a to z toho důvodu, že česká věda má dlouhodobý problém s nedostatečnou internacionalizací", uvedl ve svém úvodním projevu Pavel Bělobrádek. Přítomné zástupce ústavů Akademie věd, univerzit a dalších institucí a firem, zabývajících se vědou a výzkumem, však vzápětí povzbudil k optimismu: "Přesto, že musíme konstatovat, že máme ještě co dohánět, určité dílčí změny již jsou na obzoru. My jako Česká republika máme samozřejmě zájem o každého vědce, který si Českou republiku buď jako dočasnou nebo třeba i trvalou destinaci vybírá, a to z pragmatických důvodů, které mají svoji daleko širší konsekvenci. Pro nás je velmi důležité kromě těch praktických důvodů neztrácet ani kontakt a také prezentovat Českou republiku tím, že zkušenost s naším prostředím a s naší zemí bude mít daleko více lidí. My máme zájem nejen o mladé vědce, kteří jsou na začátku kariéry, ale samozřejmě i o ty seniorní. Často je velmi důležité, že pokud se podaří získat někoho, kdo již má vysoké renomé, tak je to zase určitá možnost, jak dát najevo i dalším kolegům, jak dobré je dělat vědu v České republice."

V následné diskuzi pak s přítomnými debatoval o aktuálních otázkách z oblasti koncepce, financování a budoucnosti dotačních titulů a české vědy obecně. Daniel Kapling z Národního ústavu duševního zdraví se například na pana místopředsedu obrátil s dotazem, jakým způsobem je dle jeho názoru možné přesvědčit vědce ze zahraničí, že práce v České republice je skutečně perspektivní i z dlouhodobého hlediska: "To, co je podle mě klíčové, je dlouhodobost a udržitelnost celého systému. Další klíčové slovo je určitá koordinovanost. Důležitá je také spoluzodpovědnost těch, kdo jsou zřizovateli. Nechceme vracet peníze do evropských stuktur, ta udržitelnost je nutná. Je velká snaha, aby nové operační programy, které se vědy a výzkumu týkají, byly daleko lépe koordinovány a abychom dokázali daleko více dostat celý systém k jednomu stolu a o těch dlouhodobých věcech se skutečně bavit. To není jen otázka peněz."

Ředitelka Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR PhDr. Kateřina Sobotková hostům objasnila roli pořádajícího centra EURAXESS v začleňování zahraničních vědců nejen do pracovního, ale také do společenského a kulturního života u nás: "EURAXESS Česká republika představuje unikátní pracoviště, které denně pomáhá zahraničním odborníkům s příchodem do České republiky a dalšími záležitostmi. Poskytuje kvalifikované informace související se vstupními podmínkami a všemi praktickými aspekty života v České republice. Kancelář EURAXESS v průběhu posledních čtyř let odpověděla na 48 tisíc dotazů, ať už telefonických nebo osobních a z toho 75% se týkalo vstupních podmínek."

 

 

Vice k činnosti EURAXESSU a jeho aktivitám na www.euraxess.cz