Zahlavi

Mimořádná výzva na krátkodobé česko-bavorské projekty v době krize

21. 05. 2020

Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala dva mimořádné grantové programy pro spolupráci českých a bavorských výzkumných pracovníků a pedagogů z vysokých škol.

Krátkodobé česko-bavorské projekty se zaměří na následující témata:
- pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
- digitální formáty ve vědě a výuce

Obě mimořádné výzvy jsou otevřeny projektům ze všech vědních oborů. Bližší informace naleznete zde a v českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.