Zahlavi

Mezinárodní soutěž "Falling Walls 2021"

09. 06. 2021

Letos jsou vyhlášeny dvě mezinárodních soutěže: Falling Walls Lab a Falling Walls Venture určené studentům, mladým vědcům, inovátorům a začínajícím podnikatelům.

  • Falling Walls Lab - soutěž pro jednotlivce

Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a celosvětově propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky publiku a odborné porotě svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu, která je inovativní a nabízí řešení aktuálního společenského problému. Nezáleží, zda se jedná o téma výpočetní techniky nebo medicíny, ekonomie, strojního inženýrství, filosofie, robotiky, chemie, umění nebo zemědělství. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci. Autor nejlepší prezentace vyhrává finanční odměnu 1 000 EUR a cestu do Berlína na celosvětové Falling Walls Lab finále, které proběhne v listopadu.

Uzávěrka přihlášek pro české kolo je 30. 6. 2021. Přihlášení je možné přes webovou stránku http://www.falling-walls.com/lab/apply.

České kolo soutěže proběhne 14. 9. 2021 v Praze v Národní technické knihovně. Podrobné informace o soutěži naleznete v příloze a na webové stránce www.falling-walls.cz.

Za Falling Walls Lab v České republice stojí Národní technická knihovna (NTK) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITee, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

  • Falling Walls Venture - soutěž pro vědecké start-upy

Falling Walls Venture představuje platformu pro vědecké start-upy ze všech oblastí. Do soutěže jsou start-upy nominovány univerzitami a výzkumnými organizacemi, 25 nejzajímavějších z celého světa se pak představí na Falling Walls Lab konferenci 7. listopadu v Berlíně.

Uzávěrka přihlášek je celosvětově 15. 6. 2021. Přihlášení a podrobné podmínky účasti najdete zde: https://falling-walls.com/venture/call-for-applications/

Plakát 

Obrázek: Pixabay