Zahlavi

Mezinárodní konference o hybridních materiálech a strukturách

14. 09. 2021

Hybridní akce se zabývá širokým spektrem témat od základních materiálů přes konstrukci až po výrobu a aplikace.

Organizátoři vyzývají zájemce o účast na konferenci k zasílání abstraktů přednášek a prezentací souvisejících s tématy konference. Zejména mladí vědci jsou vyzýváni, aby se zapojili do konference.

Termín pro zaslání abstraktů je 30. 11. 2021 a měly by se zabývat následujícími tématy:

 • Základy
  • Kompatibilita materiálů a rozhraní
  • Zbytková napětí, stárnutí a koroze
 • Design
  • Materiálové modely a strukturální simulace
  • Metody navrhování
 • Charakterizace
  • Materialografické a mikroanalytické zkoumání
  • Mechanické testování
  • Nedestruktivní testování a zajištění kvality
 • Výroba
  • Výroba a zpracování
  • Spojování, opracování a rafinace
  • simulace procesů
 • Provoz
  • Údržba a opravy
  • Recyklace a koncepce udržitelných materiálů
  • Posuzování životního cyklu a analýza životnosti

Konference se uskuteční ve dnech 20.-22. 7. 2022 v hybridním formátu, na místě v Montanuniversität Leoben (Rakousko) a online.

Více informací o akci naleznete zde.

Foto: Pixabay