Zahlavi

Memorandum o spolupráci mezi AV ČR a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

20. 04. 2017

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a doc. Robert Grill, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, podepsali 22. března 2017 Memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Zdraví je jedním ze základních pilířů kvalitního života a dostupná kvalitní lékařská péče a včasná léčba může výrazně prodloužit průměrnou délku života. Napomoci tomu může i špičkový biomedicinský výzkum, který je klíčovým tématem partnerské spolupráce mezi vědci a lékaři.

Cílem memoranda je vytvoření rámce pro hlubší a těsnější partnerskou spolupráci mezi Akademií věd ČR a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (FNKV) ve vědeckovýzkumné oblasti. Obě strany se dohodly na nejrůznějších formách spolupráce se záměrem zlepšení zdraví populace, zvýšení informovanosti veřejnosti, prohloubení vzdělávání odborníků ve zdravotnictví a řešení společných výzkumných projektů. 

„Podepsaná smlouva s FNKV umožní týmům z Akademie věd ČR těsněji spolupracovat s klinickými lékaři na uplatnění svých objevů. FNKV je špičkové pracoviště především v oborech kožního lékařství, plastické chirurgie a popáleninové medicíny. Právě v těchto oblastech lze očekávat úzkou spolupráci při vývoji a  klinické aplikaci nových materiálů a léčiv,  na kterých se v Akademii věd ČR již delší dobu pracuje. Z této spolupráce by tak v konečném důsledku mohli těžit i pacienti s rozsáhlými a špatně se hojícími kožními defekty,“ říká doc. Jakub Otáhal z Fyziologického ústavu AV ČR, koordinátor programu „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“ Strategie AV21, platformy na jejímž půdorysu se spolupráce odvíjí.

„Jsem přesvědčen, že spolupráce vědeckých pracovišť Akademie věd ČR s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady velmi dobře zapadá do schématu našeho aplikovaného výzkumu v rámci programů Strategie AV21, kde nás skutečně zajímají praktické výsledky,“ uvedl po podpisu Memoranda předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

 

170420_memorandum1

170420_memorandum1

170420_memorandum2

170420_memorandum2

170420_memorandum3

170420_memorandum3