Zahlavi

MZV vyhlašuje výběrové řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2021

10. 08. 2020

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty (vč. ústavů AV ČR) pro rok 2021. 

Cílem tohoto fóra je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem, přičemž musí být projekty realizovány a ukončeny v roce 2021.

MZV upozorňuje žadatele, aby vzít v potaz, že zhoršené podmínky pro realizaci některých projektů v důsledku pandemie Covid-19 mohou pokračovat i v roce 2021, a tuto skutečnost by měli v žádosti zohlednit. Náležitou pozornost by žadatelé měli věnovat především zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu konečných uživatelů, včetně jejich vhodné propagace moderními komunikačními prostředky vč. sociálních sítí.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000,-Kč. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu (výjimečně až do výše 100 % nákladů).

Návrhy lze podávat do 18. 9. 2020 do 14.00 hodin, a to zasláním poštou, či osobním doručením na adresu MZV.

Zdroj a veškeré upřesňující informace k výběrovému řízení naleznete zde.

Informace k Česko-polskému fóru jsou k dispozici zde.