Zahlavi

MŠMT – výzva na podávání návrhů česko-čínských projektů spolupráce

17. 05. 2018

Ke dni 27. 4. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019–2020. Výzva je vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie ČLR. Uzávěrka pro podávání návrhů projektů je 30. 6. 2018.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu MŠMT na adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace-2.