Zahlavi

Liberecká univerzita a Akademie věd uzavřely dohodu o vzdělávání doktorandů

15. 12. 2017

Dohodu podepsali předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová a rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs ve čtvrtek 14. prosince. Jde už o třetí dohodu s vysokou školou podle novelizovaného vysokoškolského zákona, která má zásadní význam pro další sbližování akademické a univerzitní sféry. Dosud byly uzavřeny dohody s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Přáli jsme si dohodu uzavřít ještě v roce 2017, neboť podle ní budeme přijímat studenty do doktorského studia už na jaře 2018,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs.

Technická univerzita v Liberci se tradičně orientuje na spolupráci s podnikatelským prostředím. Typicky je to textilní, sklářský a automobilový průmysl. Řeč se tak přirozeně stočila na současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. Vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce s sebou nese i řadu problematických prvků.

„V konceptu změn v průmyslu se opomíjí sociální rozměr. Nám se ale v posledních letech osvědčilo propojovat technické a humanitní obory. Na vědu se tak dá dívat z úplně jiné perspektivy, kterou technici a přírodovědci mají tendenci opomíjet,“ řekla předsedkyně Eva Zažímalová.

„V automobilovém průmyslu jsou oddělení, kde vlivem robotizace výroby nepracuje ani jeden člověk. A je to špatně. Jsme lidé a potřebujeme někde získávat pracovní návyky,“ zdůraznil rektor Zdeněk Kůs.

Podepsaná dohoda vymezuje pravomoci mezi Akademií věd ČR a Technickou univerzitou v Liberci v rámci vzdělávání doktorandů. Těm se otevírají širší možnosti výběru akademických školitelů a využití laboratoří a dalších prostor Akademie věd. Na pracovištích Akademie věd mohou doktorandi absolvovat studium v různých vědních oborech, přičemž obhajoba státní doktorské zkoušky a udělení titulu Ph.D. probíhá na vysoké škole.

Pracovníci Akademie věd budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. Jména akademických školitelů se také objeví na závěrečných diplomech.

Na Technické univerzitě v Liberci aktuálně studuje bezmála 10000 studentů na šesti fakultách a novém Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, které propojuje laboratoře technických oborů z celé univerzity a spolupracuje s významnými vědeckými subjekty i komerčními firmami.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR