Zahlavi

„Let’s be FAIR” - Tisková zpráva od ALLEA

01. 04. 2020

 „Let’s be FAIR” – doporučení mezinárodní federace akademií věd ALLEA ke sdílení výzkumných dat a vědeckých poznatků v oblasti humanitních věd

Evropská federace akademií přírodních a humanitních věd (ALLEA) vydává novou praktickou publikaci, která se věnuje sdílení výzkumných dat a vědeckých poznatků v oblasti humanitních věd. Podstatou doporučení je, aby tato data byla „dohledatelná, dostupná, interoperabilní a znovupoužitelná“. V angličtině se pro tento účel pracuje se zkratkou FAIR, tedy „Findable, Accessible, Interoperable and Reusable“. Publikace je určená vědcům, sponzorům výzkumu, politikům a dalším aktérům ve vědě a výzkumu....

Celý text zprávy naleznete zde.

Přečtěte si také