Zahlavi

Křest knihy Dynamická rovnováha na dosah?

11. 12. 2017

Počet žen, které studují chemii, stoupá, avšak po dosažení doktorského titulu, někdy i dříve, ženy z tohoto oboru mizí. Proč tomu tak je? Měl by se někdo této otázce věnovat? Jsou podmínky pro vědeckou práci mužů a žen nastaveny tak, že zaručují rovnost? Jaký význam mají zahraniční pobyty pro vědeckou dráhu? O tomto a daleko více tématech hovořily socioložky Blanka Nyklová a Hana Víznerová Víznerová z NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR s vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v knize Dynamická rovnováha na dosah?. Křest knihy proběhl ve středu 6. prosince v prostorách Vzdělávacího centra Národní technické knihovny v Praze.

„Genderový výzkum pracovních podmínek není možné dělat jenom se ženami, naopak je nutné zjistit postoje k problematice všech, kdo pracovní prostředí utvářejí," pronesla jedna z autorek publikace, Blanka Nyklová.

Publikace vznikla v rámci projektu TRIGGER a věnuje se vědcům, výzkumníkům a pedagogům z VŠCHT Praha různého věku, vědecké hodnosti i oborového zaměření, se kterými autorky hovořily o vědecké práci, a mimo jiné i o postavení žen v české vědě.

Účastníci semináře

Knihu uvedla Anna Mittnerová z VŠCHT, která připomněla, že VŠCHT je první univerzitou v České republice, která se v roce 2014 zapojila do mezinárodního programu prosazujícího genderovou rovnost ve vysokoškolském prostředí. „Je přirozené, aby se škola snažila studentkám zajistit stejné podmínky pro studium, jaké mají studenti,“ řekla na úvod Ing. Mittnerová.

Program TRIGGER v prosinci 2017 končí. „Na začátku programu jsem měla velké obavy, že s námi nebudou muži chtít mluvit. Mám velkou radost z toho, že tomu tak nebylo, a vznikla tato kniha,“ dodala Ing. Mittnerová. Podle ní se za dobu programu podmínky žen v prostředí VŠCHT zlepšily. Vznikl dětský koutek Zkumavka, který je rodiči hojně využívaný, Kariérní a poradenské centrum a zvyšuje se počet žen, které se habilitují.

Kniha rozhovorů s chemiky z VŠCHT Praha Dynamická rovnováha na dosah? vznikla jako pokračování rozhovorové knihy s výzkumnicemi a pedagožkami Hledání dynamické rovnováhy.

Přípitek s autorkami knihy

Z rozhovorů podle Blanky Nyklové vyplývá, že většina mužů považuje současné nastavení podmínek za vyhovující, i když rozhovory ukazují, že určité stereotypy mají tendenci přežívat bez ohledu na generaci a vzdělání. Není proto možné spoléhat se na generační obměnu jako „přirozené“ řešení celé problematiky. Hana Víznerová poděkovala všem vědcům za odvahu podělit se o své názory a zkušenosti a vyjádřit se k tématu genderové rovnosti ve vědě. Kniha by podle ní měla přispět k diskuzi o této problematice.

Na křtu vystoupili i dva respondenti z knihy doc. Jan Merna vyznal z obdivu k ženám, které vychovávají děti a zároveň dělají vědu bez podpory partnera. On sám se snažil své ženě, která pracuje na Akademii věd ČR poskytnout vhodné zázemí tím, že si po roce její mateřské si vzal dovolenou, aby mohl pracovat z domova a starat se o děti. Podle něj je nezbytně nutné, aby rodinám vyšli vstříc spolupracovníci a zejména vedoucí pracovníci.

Další z respondentů z knihy, Radek Škarohlíd se přiznal, že do doby, než ho oslovily autorky knihy, se genderovou tématikou ve vědě příliš netrápil. „Během čtyřhodinového rozhovoru jsem ale zjistil, že jsem značně zatížen předsudky a na jisté jevy si musím poopravit názor.“ Část rozhovoru z knihy publikoval na svém facebookovém profilu a následně byl zděšen vzkazy, které mu lidi začali psát. „Je nutné, aby věda využívala plného potenciálu žen,“ zakončil své vystoupení mladý vědec.

Prof. Jitka Moravcová

Profesorka Jitka Moravcová, jedna ze dvou patronek knihy, vyjádřila díky svým „kolegům, kteří se dobrovolně nebo jen pod malým nátlakem účastnili vzniku této publikace“. Přesto vyjádřila překvapení, čeho všeho se v knize dočetla. Připravila si proto konkrétní citace z knihy, které svědčí o předsudcích vědců proti ženám, které se v praxi dotýkají i vědkyň v jejich okolí. „Ženy dělají vědu jinak. Ženy nemají schopnost povolit redukční ventil. Ženy jsou lépe vybaveny pro pipetování. To by mě pak zajímalo, čím se v té laboratoři pipetuje?!“ ptala se rétoricky a s humorem sobě vlastním prof. Moravcová. Statistiky zastoupení žen ve vedoucích pozicích podle ní nejsou vůči ženám vůbec příznivé, ukazují, že ženy představují okolo 12 % ve vedení, a to včetně vedení ústavů. Na argument, že ženy údajně do vedení nechtějí, uvedla téměř třetinový podíl žen ve vedení Akademického senátu, kde se ale jedná, na rozdíl od vedoucích pozic, o volené funkce. „Čeká nás výchova mužů, aby si konečně všimli, že v laboratořích sedí také ženy, a tahle kniha by k tomu měla přispět,“ zakončila své vystoupení patronka knihy prof. Moravcová.

Připravil: Sociologický ústav AV ČR
Foto: archiv Sociologického ústavu

 

 

Přečtěte si také